Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 14-Ιαν-2013 14:05

  Λιβάνης: Νέα συμπληρωματική ανακοίνωση για ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε συμπλήρωση και επεξήγηση αποφάσεων που αφορούν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προχώρησαν οι μέτοχοι της Λιβάνης, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 11/1/2013 κατά την οποία παρευρέθηκαν 9 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,64% των μετόχων.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

  1) την συμπλήρωση της από 30 Ιουνίου 2011 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας όσον αφορά το 4ο θέμα ως εξής:

  «Θέμα 4ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

  Αποφασίζεται ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 773.437,50 με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος αποθεματικού που προέρχεται από αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/98 με αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής κατά  € 0,10. Η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται για κάλυψη ιδίων κεφαλαίων λόγω επένδυσης ενταγμένης στον αναπτυξιακό Ν.3299/04 (απ. Υπ.Αν.9104/ΔΒΕ944/5/5/2006-ΦΕΚ108/26/5/2006). Το συνολικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε € 7.734.375,00 διαιρούμενο σε 7.734.375 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη. Το ως άνω ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου €773.437,50 δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης». Όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ισχύει η από  30 Ιουνίου 2011 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας ως έχει.

   

  2) Την επεξήγηση και έγκριση της από 19 Ιουλίου 2011 απόφασης του Δ.Σ όσον αφορά το 2ο θέμα ως εξής:

  «Θέμα: Κάλυψη ιδίων κεφαλαίων επένδυσης Ν. 3299/04 από ειδικό φορολογηθέν αποθεματικό.
  Ποσόν € 1.051.644,30 πιστωμένο στο λογαριασμό 41.04.00 «Ειδικό φορολογηθέν αποθεματικό Ν. 3299/04», το οποίο προέρχεται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κάλυψη ιδίων κεφαλαίων επένδυσης ενταγμένης στο Ν. 3299/04 (Αρ. Πρωτ. 9104/ΔΒΕ 944/Ν.3299/04). Το ποσό αυτό θα παραμείνει δεσμευμένο χωρίς να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ».

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ