Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Νοε-2012 17:06

  Πραξιτέλειο: Στις 5/12 η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση πραγματοποιείται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2011.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.
  4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
  5. Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012.
  6. Διεύρυνση και Επέκταση του Σκοπού της εταιρείας και σε άλλες δραστηριότητες, και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας.
  7. Επανέγκριση της από 26.09.2008 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση της εταιρείας για Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές της εταιρείας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της, μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α. ως προβλέπονται εκ του νόμου Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20).
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων καλούνται οι μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 17η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλούνται οι μέτοχοι σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, την 28η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ