Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Ιουλ-2012 14:32

  Πετζετάκις: Τι αποφάσισε η β΄ επαναληπτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις αποφάσεις της Ετήσιας Β Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακοίνωσε η Πετζετάκις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. συνήλθε σήμερα 24/7 και παραστάθηκαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 6.492.911 συνολικά μετοχές, ήτοι το 25,38% επί συνόλου 25.583.146 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών,
   
  Αναλυτικά, οι αποφάσεις της Γ.Σ. ήταν οι εξής: 

  Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2011 της Εταιρείας βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 της Εταιρείας βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, απήλλαξε με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Αρ. Πετζετάκι, Χαρίλαο Λαμπρόπουλο, Νικόλαο Τζελλά, Ιωάννη Στασινόπουλο, Ιωάννη Μειντάνη, Γεώργιο Βλάχο και Γεώργιο Παπαγεωργαντά καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη  (Τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά, εξέλεξε για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, εταιρικών και ενοποιημένων, την ελεγκτική εταιρεία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ" και ειδικότερα τους κ.κ. Γεώργιο Μπατσούλη και Ανδρέα Τσαμάκη ως Τακτικο και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα και όρισε την αμοιβή τους στο ποσό των 100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους.

  Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά προενέκρινε το ποσό των 1.000,00 € ως μηνιαία μικτή αμοιβή για κάθε μέλος του Δ.Σ. για το β΄ εξάμηνο της 52ης εταιρικής χρήσης (1.7.2012 – 31.12.2012) και για το α΄ εξάμηνο της 53ης εταιρικής χρήσης (1.1.2013– 30.6.2013). Δεν απαιτήθηκε η έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 51η εταιρική χρήση (1.1.2011 – 31.12.2011), αφού δεν καταβλήθηκε καμία αμοιβή σε μέλη του ΔΣ για την εν λόγω χρήση. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 6.491.911 υπέρ και ουδεμία κατά ενέκρινε την χορήγηση στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τους Διευθυντές αυτής, αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. Της ψηφοφορίας απείχε ένας μέτοχος ο οποίος εκπροσωπούσε 1.000 ψήφους. 

  Επί του 6ου θέματος, δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.
  Υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία δεν διανέμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2011, λόγω ζημιών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων