Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2012 13:23

  Λανακάμ: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Νέο διοικητικό συμβούλιο και μη διανομή μερίσματος ενέκριναν οι μέτοχοι της Λανακάμ, κατά την τακτική γενική συνέλευση, στην οποία παρευρέθησαν και ψήφισαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.921.628 μετοχές – ψήφους επί συνόλου μετοχών  - ψήφων 5.939.268.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκαν:

  1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2011. 

  2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011.

  3. Λήψη αποφάσεως επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2011 έως 31.12.2011).

  Αναγνώστηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2011. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011-31/12/2011), της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2011 λόγω ζημιών χρήσεως.

  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 και απαλλάχθηκαν τα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

  5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2012.

  Εκλέχθηκε ομόφωνα ως τακτικός ελεγκτής διά την χρήσιν 1.1.2012-31.12.2012 ο κος  Λυκούδης Σπυρίδων του Θεόφραστου, ΑΜΣΟΕΛ : 13801 και αναπληρωτής αυτού ο κος. Χρήστος Γιάγκος του Δημητρίου, ΑΜΣΟΕΛ.: 10331.

  6. Έγκρισης των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2011 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2012.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποδοχές κατά την χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011 που χορηγήθηκαν στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου που εργάστηκαν στην εταιρεία:

  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος €34.203,52

  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος €24.744,38

  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος €6.012,27
  ΣΥΝΟΛΟΝ €64.960,17

  Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα στα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία θα προσφέρουν τας υπηρεσίας των κατά την χρήση 1.1.2012-31.12.2012 στην εταιρεία να λάβουν μέχρι τα έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναγραφόμενα ποσά και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμον να αυξήσει τις αποδοχές των κατωτέρω αναφερομένων μελών.

  1. Ιωάννης Κ. Δαμίγος €38.000,00             

  2. Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος €29.000,00                                                            

  3. Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος €29.000,00
  ΣΥΝΟΛΟΝ € 96.000,00            

  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας οι κάτωθι :

   

  - Ιωάννης Κ. Δαμίγος

  - Ελισάβετ Ι. Δαμίγου

  - Κωνσταντίνος Ι. Δαμίγος

  - Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος

  - Κωνσταντίνος Γ. Βουζαλής

  - Στυλιανέση Κ. Μαρία

  Ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση όπως  τα ανωτέρω μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας  διοικήσουν την εταιρία   για πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ