Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 15-Μαρ-2012 14:20

  ΔΙΧΘ: Με 55,9452% η Tethys Ocean

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε πώληση 805.751 μετοχών της ΔΙΧΘ (ποσοστό 2,67%) στην Tethys Ocean BV προέβη στις 13/3 ο κ. Στέλιος Πιτάκας με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει να κατέλθει του ορίου του 10%. 

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση, πριν την εν λόγω μεταβολή ο κ. Στέλιος Πιτάκας κατείχε άμεσα 3.374.335 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 11,19% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) ενώ μετά την εν λόγω μεταβολή κατέχει άμεσα 2.568.584 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 8,52% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου).

  Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, η εν λόγω πώληση πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του από 01/03/2012 συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας Tethys Ocean BV ως αγοραστή και του κ. Στέλιου Πιτάκα, ως πωλητή και αφορά την πώληση επιπλέον 805.751 μετοχών που κατείχε ο κ. Στέλιος Πιτάκας μετά και την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. 

  Α) Αναφορικά με την εταιρεία Tethys Ocean BV σε συνέχεια συναλλαγών που έλαβαν χώρα την 13/03/2012 επί μετοχών της Εταιρείας, επήλθε μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. 

  Ειδικότερα η Tethys Ocean BV κατέχει άμεσα 16.872.833 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 55,9452% του συνολικού αριθμού και δικαιωμάτων ψήφου) συνεπεία της απόκτησης επιπλέον 1.705.751 μετοχών που αντιστοιχούν σε 1.705.751 δικαιώματα ψήφου και αντιπροσωπεύουν το 5,6558% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ πριν την εν λόγω μεταβολή, κατείχε 15.167.082 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 50,2894% του συνολικού αριθμού και δικαιωμάτων ψήφου)

  Β) Η εταιρεία Linnaeus Capital Partners BV, γνωστοποίησε ότι είναι η κατά 100% μητρική της Tethys Ocean BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έμμεσα (όπως αναλύεται ανωτέρω) τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Tethys Ocean BV, αφετέρου συντρέχουν στο πρόσωπό της οι υπό (A) μεταβολές ως έμμεση συμμετοχή.

  Γ) Η εταιρεία I.I.H.C Industrial Investments Ltd, γνωστοποίησε ότι είναι η κατά 100% μητρική της Linnaeus Capital Partners BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έμμεσα (όπως αναλύεται ανωτέρω) τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Tethys Ocean BV στην Εταιρεία, αφετέρου συντρέχουν στο πρόσωπό της οι υπό (A) μεταβολές ως έμμεση συμμετοχή.

  Δ) Ο κ. Kahka Bendukidze, γνωστοποίησε ότι ελέγχει κατά 74,30% την I.I.H.C Industrial Investments Ltd που είναι η κατά 100% μητρική της Linnaeus Capital Partners BV, η οποία είναι κατά 100% μητρική της Tethys Ocean BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έμμεσα (όπως αναλύεται ανωτέρω) τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Tethys Ocean BV, αφετέρου συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υπό (A) μεταβολές ως έμμεση συμμετοχή.

  Ειδικότερα: 

  (i) Η Tethys Ocean B.V., απέκτησε από τον πωλητή κ. Στέλιο Πιτάκα, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, 805.751 μετοχές που αντιστοιχούν σε 805.751 δικαιώματα ψήφου και αντιπροσωπεύουν το 2,6716% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συνολικό τίμημα των €725.176 ήτοι €0,90 ανά μετοχή, και 

  (ii) Η Tethys Ocean B.V., απέκτησε από τον κ. Γεώργιο Πιτάκα, διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας 900.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε 900.000 δικαιώματα ψήφου και αντιπροσωπεύουν το 2,9841% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συνολικό τίμημα των €810.000 ήτοι €0,90 ανά μετοχή.


  Ο κ. Στέλιος Πιτάκας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη εκτελεστικό μέλος.


  Ο κ. Γεώργιος Πιτάκας είναι διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας.


  Η κα Αnita Hamilton αποτελεί διευθυντικό στέλεχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tethys Ocean B.V και ταυτόχρονα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.


  Η κα Όλγα Novikova αποτελεί διευθυντικό στέλεχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tethys Ocean B.V και ταυτόχρονα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ