Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 07-Νοε-2011 09:56

  Η Ε.Κ. "ξεσκονίζει" τις υπερδανεισμένες εισηγμένες

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

   

  Με ένα μπαράζ αποστολής επιστολών με τις οποίες ζητά διευκρινίσεις για τη χρηματοοικονομική κατάσταση σειράς εισηγμένων εταιρειών σηματοδοτήθηκε η αλλαγή σκυτάλης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τον Κ. Μποτόπουλο να αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στη θέση του παραιτηθέντος Αν. Γαβριηλίδη.

  Τις τελευταίες ημέρες η εποπτική αρχή της Κεφαλαιαγοράς, έπειτα από εξελίξεις που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και δημοσιεύματα του Τύπου, αλλά και το Χ.Α. ζήτησαν να ενημερωθούν για την οικονομική κατάσταση εταιρειών, μεταξύ των οποίων, η Euromedica, η Axon Συμμετοχών, η ATTIKAT, η Παρνασσός, η Alapis, η Ιατρικό Αθηνών, η ΧΚ Τεγόπουλος, η Imperio. Πληροφορίες αναφέρουν πως αντίστοιχη ενημέρωση έχει ζητηθεί και από άλλες εισηγμένες, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα η αγορά θεωρεί πως θα πληθύνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, ενόψει και της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

  Να σημειωθεί πως οι πρωτοβουλίες αυτές λαμβάνονται σε μια περίοδο που η Blackrock διενεργεί έλεγχο στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, πολλά από τα οποία περιλαμβάνουν δάνεια που δεν εξυπηρετούνται κανονικά από δεκάδες επιχειρήσεις του Χ.Α. Ήδη, πάντως, υπάρχει αυστηρότατο screening από πλευράς τραπεζών σε οποιοδήποτε αίτημα αναχρηματοδοτήσεων, ενώ όσες επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους, πιέζονται να προχωρήσουν στην πώληση περιουσιακών στοιχείων για να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα.

  Όπως προκύπτει, πάντως, από την ενημέρωση που παρείχαν οι ερωτηθείσες εισηγμένες, οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εργαζομένους και προμηθευτές αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό τρίμηνο με τρίμηνο. 

  * Στην περίπτωση της ΑΤΤΙΚΑΤ, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 3 Νοεμβρίου έφθαναν στα 35,8 εκατ. ευρώ. Επιμέρους, 19,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα σε προμηθευτές, 90.631 ευρώ σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 10,38 εκατ. ευρώ σε υποχρεώσεις οφειλών από φόρους και τέλη, 4,77 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις προς εργαζόμενους και 0,78 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις από Leasing.

  Σημειώνεται πως στην οικονομική κατάσταση εξαμήνου οι ορκωτοί λογιστές, χωρίς να διατυπώνουν επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, εστίασαν στην ύπαρξη υψηλών ζημιογόνων αποτελεσμάτων από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας (ύψους 13,23 εκατ. ευρώ για τον όμιλο) και στο γεγονός ότι ο όμιλος και η εταιρεία αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω ύπαρξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων.

  * Ενημέρωση ζήτησαν οι αρχές και από την Euromedica, με την εταιρεία να αναφέρει πως δεδομένου του προβλήματος της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στις πληρωμές των οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, ενίοτε οδηγείται σε αντίστοιχη καθυστέρηση εξόφλησης των δικών της ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όπως έγινε γνωστό, οι υποχρεώσεις αυτές στο τέλος Οκτωβρίου έφθαναν τα 5,47 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό (3,7 εκατ. ευρώ) αφορά σε πληρωμές προς το προσωπικό και τα υπόλοιπα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

  Σημειώνεται ότι στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 81 εκατ. ευρώ και 65,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, εξαιρουμένων των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων οι οποίες ανακατατάχθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λόγω της μη τήρησης συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών εντός καθορισμένων ορίων (covenants) ύψους 169 εκατ. ευρώ. 

  Σε ό,τι αφορά τη μητρική Axon Συμμετοχών, για ληξιπρόθεσμες οφειλές τόκων που σήμερα ανέρχονται σε 1,2 εκατ. ευρώ, οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες βρίσκονται, σύμφωνα με την εταιρεία, στην τελική ευθεία για τη συνολική ρύθμιση και αποπληρωμή τους εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος.

  * Στην περίπτωση του Ιατρικού Αθηνών, η εισηγμένη απάντησε στις εποπτικές αρχές αναφορικά με τις επιπτώσεις στον τομέα της ιδιωτικής υγείας από τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες της αγοράς πως βρίσκεται σε συζητήσεις με κοινοπραξία των τραπεζών σχετικά με το υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο, εκτιμώντας ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους το επόμενο δίμηνο.

  Ο όμιλος έχει εκδώσει μακροπρόθεσμο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ, το οποίο εκτοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο βασιζόμενο στο Euribor. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2011, η συνολική της επιβάρυνση για χρεωστικούς τόκους ανήλθε στα 2,98 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το Ιατρικό δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τους εργαζόμενους. Όσον αφορά, όμως, την εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, σημειώνεται πως υπάρχουν καθυστερήσεις, χωρίς όμως –σύμφωνα με την εταιρεία– να δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα στην σταδιακή αποπληρωμή τους.

  * Για την ΧΚ Τεγόπουλος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 2/11/2011 ανέρχονται στα 3,2 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως υποχρεώσεις προς το προσωπικό. Η εισηγμένη ενημέρωσε πως μετά την προφορική αρνητική απάντηση της Alpha Bank για χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ, επαναδιαπραγματεύεται τόσο με την Alpha όσο και με άλλες τράπεζες. Στην οικονομική έκθεση εξαμήνου, οι ορκωτοί λογιστές εστιάζουν, χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη τους, στο γεγονός ότι η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν συνεχιζόμενες ζημίες μεγάλου ύψους από την χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA) καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. «Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν από τη Διοίκηση, τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας».

  * Συνεχή είναι τα αιτήματα της Ε.Κ προς την Alapis καθώς η εισηγμένη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και ήδη έχει αιτηθεί την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99. Ήδη έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας από προμηθευτές της, ενώ απερρίφθη το αίτημα λήψης προληπτικών μέτρων περί αναστολής κάθε ατομικής και συλλογικής εκτέλεσης εις βάρος της εταιρείας από τους πιστωτές της.

  Τo σύνολο των υποχρεώσεων της Alapis το πρώτο εξάμηνο του 2011 είχε διαμορφωθεί στα 1,15 δισ. ευρώ, με βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 810,6 εκατ. ευρώ, αρνητικές ροές 38 εκατ. ευρώ, πτώση τζίρου 20% (στα 340 εκατ. ευρώ) και ζηµιές ύψους 167 εκατ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα, υπάρχουν δανειακές συμβάσεις της Alapis ύψους 735 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν είναι εντός των συμφωνηθέντων ορίων και έχουν καταγγελθεί.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ