Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 08-Αυγ-2011 14:23

  Πραξιτέλειο: Τακτική Γ.Σ. στις 7/9

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 7/9 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 αποφάσισε το Δ.Σ. της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο Α.Ε. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, 

  Θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009. 

  2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος. 

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009. 

  4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 

  5. Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010. 

  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 

  7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου 2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 21α Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. 

  Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαρβάκη 21, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. 

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Κυκλοφορεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
  29 Απριλίου 2021