Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Ιουν-2011 18:55

  Μάρακ: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Στις 30/6, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γ.Σ. της Μάρακ όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις  13.00 μ.μ. στα Γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως στο Πέραμα.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 με τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010.

  3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 3016/2002.

  4. Εκλογή αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011.

  5. Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

  6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.

  7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

  9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

  10.Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

  11.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ