Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 27-Απρ-2011 13:56

  Πραξιτέλειο: Στις 19/5 η τακτική γενική συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της 19η Μαΐου 2011 η Πραξιτέλειο, για να αποφασιστεί μεταξύ άλλων η μη διανομή μερίσματος της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009. 

  2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος. 

  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2009 - 31/12/2009. 

  4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 

  5. Προέγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010. 

  6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1. Κ.Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς. 

  7. Διάφορες ανακοινώσεις. 

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 19ης Μαΐου 2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2α Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Βαρβάκη 21, στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. 

  Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαρβάκη 21, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ