Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 25-Φεβ-2011 13:49

  Trastor: Μέρισμα €0,10 ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 5.488.824 ευρώ, ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor, κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Φεβρουαρίου.

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 42.221.918 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 76,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφασίσθηκαν ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

  Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίού και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 5.488.824,00, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή.

  Από την Τρίτη 1 Μαρτίου 2011 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2010 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 3.3.2011 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 9.3.2011, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

  - μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς
  - σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος
  - εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων.

  Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

  Θέμα 4ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2011 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Θέμα 5ο: Την εκλογή του κ. Νικολάου Πρωτονοτάριου ως ορκωτού εκτιμητή κατ? άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2011.

  Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011.

  Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

  Θέμα 8ο: Την έγκριση ανανέωσης σύμβασης, κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

  Τέλος, απαντήθηκαν ερωτήσεις των μετόχων και παρουσιάστηκε στους μετόχους η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για το έτος 2011.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων