Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Φεβ-2011 17:22

  ΕΛΠΕ: Καθαρά κέρδη 180 εκατ. ευρώ το 2010

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Καθαρά κέρδη ύψους 180 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος των ΕΛΠΕ για το 2010, σημειώνοντας ότι επηρεάστηκαν από την έκτακτη εισφορά φόρων επί των κερδών του 2009, καθώς επίσης από την τροποποίηση της φορολογίας επί των μερισμάτων.

  Την ίδια στιγμή το Δ.Σ. ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διατήρηση του συνολικού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010 στα ίδια επίπεδα με το 2009 στα €0,45 ανά μετοχή (προ φόρων και παρακρατήσεων).

  Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2010 επηρεάστηκαν θετικά από τη βελτίωση στο διεθνές περιβάλλον διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια, την αυξανόμενη συνεισφορά των δραστηριοτήτων του εξωτερικού και των εξαγωγών του Ομίλου, την συνεισφορά από τις δραστηριότητες Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τα προγράμματα βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, που υλοποιούνται από το 2008 σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Τα πιο πάνω αντιστάθμισαν τα προβλήματα από τις αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική αγορά, η οποία για πρώτη φορά το 2010 κατέγραψε μείωση στην ζήτηση για πετρελαιοειδή προϊόντα της τάξεως του 14%.

  Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €474εκ., ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως λόγω της επίπτωσης των τιμών αργού πετρελαίου, ανήλθαν σε €501εκ. και –αν ληφθεί υπόψη η επίπτωση της έκτακτης δαπάνης για την εθελουσία αποχώρηση προσωπικού, η οποία επιβάρυνε τη περσινή χρήση –είναι στα ίδια επίπεδα με το 2009.

  Αντίστοιχα, σε επίπεδο καθαρών κερδών, τα συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €205εκ., αυξημένα κατά 18%, ενώ τα δημοσιευμένα Καθαρά κέρδη ύψους €180εκ. επηρεάστηκαν από την έκτακτη εισφορά φόρων επί των κερδών του 2009, καθώς επίσης από την τροποποίηση της φορολογίας επί των μερισμάτων.

  Όσον αφορά την στρατηγική του Ομίλου, στον τομέα των επενδύσεων, συνεχίζεται  η υλοποίηση της αναβάθμισης  και του εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα για το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, οι εργασίες μηχανολογικής ανέγερσης ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2010 και κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συντήρησης τον Φεβρουάριο του 2011, ξεκίνησε η ένταξη των νέων μονάδων στη λειτουργία του διυλιστηρίου. Ο εκσυγχρονισμός του διυλιστηρίου Ελευσίνας, που είναι στη φάση της μηχανολογικής ανέγερσης, προχωρά σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό με ποσοστό εργασιών άνω του 80% και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β’ εξαμήνου του 2011.

  Στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, ο Όμιλος, μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, συμφώνησε τον Δεκέμβριο του 2010 για την μεταβίβαση 70% των δικαιωμάτων του στην περιοχή West Obayed, στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου και την συνεργασία με τρίτους για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή.

  Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της εταιρείας, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις της ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος διατηρεί το πλεονέκτημα της ισχυρής χρηματοοικονομικής του θέσης και μέσα από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πηγές χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδυτικών του σχεδίων. Συγκεκριμένα, εντός του 2010, ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδοτικές γραμμές ύψους €1δισ. Περίπου, εκ των οποίων ποσό €750εκ. έχει ήδη εκταμιευθεί.

  Με βάση τα αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη  συνολικά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο  θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση  τη διατήρηση του συνολικού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2010 στα ίδια επίπεδα με το 2009 στα €0,45 ανά μετοχή (προ φόρων και παρακρατήσεων).

  Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών  κλάδων:

  ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
  * Ο κλάδος Εφοδιασμού, Διύλισης και Εμπορίας στην Ελλάδα αποτελεί το βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ύψους €326εκ., βελτιωμένα κατά 25% σε σχέση με το 2009.
  * Λόγω της οικονομικής κρίσης και της αυξημένης φορολογίας στα καύσιμα, οι όγκοι πωλήσεων των Ελληνικών διυλιστηρίων μειώθηκαν κατά 8% καθώς οι εξαγωγές αντιστάθμισαν μέρος της πτώσης στην εγχώρια αγορά.
  * Η βελτίωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια και ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου κατά περίπου 8% σε επίπεδο έτους, οδήγησαν σε βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία. Αντίθετα, τα περιθώρια διύλισης για απλά διυλιστήρια υποχώρησαν, κάτι που σε συνδυασμό με την πτώση της ζήτησης οδήγησε σε χαμηλότερες σχετικά κατεργασίες αργών, σε αυτά.
  * Αντίστοιχα, επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας στα πλαίσια των προγραμμάτων μετασχηματισμού σε θέματα διύλισης και εμπορίας καθώς και μείωση του κόστους λειτουργίας και προμηθειών.

  ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

  * Οι εταιρείες της εγχώριας λιανικής εμπορίας του Ομίλου, ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, επηρεάστηκαν αρνητικά από το δυσμενές οικονομικό κλίμα και την αύξηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ το 2010. Ως αποτέλεσμα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA το 2010 υποχώρησαν κατά 31% στα €66εκ. σε ετήσια βάση.
  * Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και η δημιουργία κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών απέφεραν ικανοποιητικά οφέλη από συνέργειες, που σε συνδυασμό με τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους, αντιστάθμισαν εν μέρει τη μείωση των όγκων και των περιθωρίων.

  ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  * Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA το 2010 της διεθνούς εμπορίας σημείωσαν αύξηση 25% και ανήλθαν σε €48εκ., κυρίως λόγω της βελτιωμένης απόδοσης των ΕΚΟ Βουλγαρίας και ΕΚΟ Σερβίας. Κύριοι λόγοι για τη βελτιωμένη απόδοση είναι η ενίσχυση του μέσου περιθωρίου κέρδους στις περισσότερες αγορές, η αύξηση των όγκων και των μεριδίων αγοράς καθώς και η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.
  * Το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στην π.Γ.Δ.Μ., παρά το μειωμένο όγκο πωλήσεων, διατήρησε την κερδοφορία του στα επίπεδα του 2009, κυρίως λόγω της επένδυσης στη μονάδα ισομερισμού, που οδήγησε σε βελτιωμένη λειτουργία και κόστος.

  ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
  * Σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με πέρυσι (κέρδη EBITDA ύψους €50εκ., έναντι €20εκ. το 2009), κυρίως λόγω των βελτιωμένων διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου και των αυξημένων εξαγωγών, που αντιστάθμισαν την υποχώρηση της ζήτησης στην Ελλάδα σε σχέση με το 2009.

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
  * Παρά τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στο Β’ εξάμηνο του 2010, διατηρείται το δυσμενές περιβάλλον στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα στο δύσκολο αυτό επιχειρησιακό πλαίσιο, τα αποτελέσματα της ELPEDISON διαμορφώθηκαν θετικά σε επίπεδο κερδών EBITDA. Σημειώνεται ότι η κοινοπραξία ολοκλήρωσε την κατασκευή του δεύτερου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θίσβη, εντός του προγραμματισμένου χρόνου και προϋπολογισμού και ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του πριν τα τέλη του 2010, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
  * Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθε σε €32εκ. το 2010 (έναντι €21εκ. πέρυσι).

  O κύριος Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, σχολίασε: "Πετύχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω του καλύτερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, της αύξησης των τιμών πετρελαίου, της ενδυνάμωσης του δολαρίου καθώς και της σημαντικής προόδου στα έργα βελτίωσης αποδοτικότητας, τα οποία αντιστάθμισαν το δυσμενές περιβάλλον στην εγχώρια αγορά.

  Το 2011 αναμένεται εξίσου δύσκολο. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παραμένουν προσηλωμένα στην στρατηγική τους για βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της ολοκλήρωσης των επενδύσεων αναβάθμισης των διυλιστηρίων τους, της περαιτέρω ανάπτυξης εξαγωγών και νέων δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και την συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους". 

  Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη

  Στα 500 - 550 εκατ. ευρώ θα φτάσουν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2011 οι οποίες θα αφορούν κατά κύριο λόγο την αναβάθμιση του διυλιστηριόυ της Ελευσίνας, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση των ΕΛΠΕ στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2010. 

  Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η μείωση στην εσωτερική αγορά που ήταν 14% περιορίστηκε αρκετά με πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι σε επίπεδο παραγωγής δόθηκε έμφαση και αυξήθηκε η παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 

  Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μονάδας ηλεκτρισμού στη Θίσβη, η οποία τέθηκε σε εμπορική λειτουργία στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς που πέρασε και συγκεκριμένα το μήνα Δεκέμβριο.

  Σε ό,τι αφορά το West Obayed της Αιγύπτου σημειώθηκε ότι αναμένεται το τελικό τυπικό "πράσινο φως"  για την παραχώρηση του 70%, ενώ όπως αναφέρθηκε καταρχάς έχουν ενημερωθεί οι αρχές και είναι θετικές. 

  "Θα μειωθεί η έκθεσή μας σε δραστηριότητες Ε&Π και θα μοιραστούμε τα ρίσκα" δήλωσε χαρακτηριστικά η διοίκηση των ΕΛΠΕ. 

  Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ι. Κωστόπουλος δήλωσε: "Γενικά ο όμιλος πέτυχε καλά αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο, είχαμε καλό περιβάλλον αγοράς" ενώ υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά στα αποτελέσματα από το πρόγραμμα προσαρμογής. Για το 2011 σημείωσε πως θα δύσκολη χρονιά "αλλά προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση των επενδύσεων και στις διεθνείς δραστηριότητες" επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο όμιλος θα εκμεταλλευτεί το ευρύ πορτφόλιο δραστηριοτήτων, ενώ θα επικεντρωθεί στον έλεγχο κόστους και πιστώσεων.

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων