Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Φεβ-2011 15:09

  Πρόστιμα σε ιχθυοκαλλιέργειες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε με ομόφωνη απόφαση πως το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν συνάψει από τις 6/11/2008 οι εταιρείες Νηρέας, Σελόντα, Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες προς υλοποίηση των στόχων του συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77 καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μνημόνιο αφορά τον περιορισμό και έλεγχο της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους στη σχετική αγορά νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και τον καθορισμό τιμών των σχετικών προϊόντων.

  Με την απόφαση της, η Επιτροπή, υποχρεώνει τις συμπράττουσες επιχειρήσεις να παύσουν και να μην επαναλάβουν την εν λόγω παράβαση και τους επιβάλλει πρόστιμο, μειωμένο όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις της υπόθεσης και τη σχετικά βραχεία διάρκεια της παράβασης, ως ακολούθως :

  - «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»: πρόστιμο ύψους διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο (273.582) ευρώ,

  - «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»: πρόστιμο ύψους εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (146.339) ευρώ,

  - «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων δέκα πέντε (119.015) ευρώ, 

  - «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»: πρόστιμο ύψους σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (42.905) ευρώ, και

  - «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε»: πρόστιμο ύψους ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα τέσσερα (96.044) ευρώ.

  Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, απειλεί κάθε μια από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, με την επιβολή προστίμου ύψους 10% επί της συνολικής αξίας των πωλήσεων της, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της διαπιστωθείσας παράβασης.

  Στην απόφαση, επισημαίνεται ρητά, ότι και κατά πάγια ευρωπαϊκή νομολογία και πρακτική, οι τυχόν οικονομικές κρίσεις δεν δικαιολογούν συμπράξεις οι οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 

  Οι  επιχειρήσεις, επομένως, οφείλουν να αντιμετωπίζουν, τις κρίσεις αυτές,  ανεξάρτητα η μία προς την άλλη και με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δε νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων