Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 04-Ιαν-2011 15:13

  Λιβάνης: Στις 5/1 η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η 5η Ιανουαρίου - και όχι η 7η Ιανουαρίου - θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 23.203.125 υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Λιβάνης, όπως αναφέρεται σε ορθή επανάληψη ανακοίνωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2010.

  Από την επομένη εργάσιμη 7/1/2011 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

  Υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,90 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 23.203.125 σε 7.734.375 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split), σε αναλογία μία νέα μετοχή με αντικατάσταση τριών παλαιών μετοχών. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στο ύψος των 6.960.937,50 Ευρώ, διαιρούμενο σε 7.734.375 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,90 Ευρώ. 

  Την 17/12/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-11504 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 31/12/2010, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 7.734.375 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 23.203.125 κοινών ονομαστικών μετοχών. 

  Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 11/1/2011 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. 

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 7.734.375 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,90 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 14/1/2011. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 7.734.375, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ