Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 17-Μαρ-2020 13:59

  Πέντε νέα μέτρα Υπ. Εσωτερικών: Ενισχύονται οι δημοτικές-περιφερειακές δομές κοινωνικής πολιτικής λόγω κορονοϊού

  Πέντε νέα μέτρα Υπ. Εσωτερικών: Ενισχύονται οι δημοτικές-περιφερειακές δομές κοινωνικής πολιτικής λόγω κορονοϊού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δ. Κατσαγάνη

  Ενισχύονται οι δομές των Δήμων που αφορούν την κοινωνική πολιτική με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

  Αναλυτικά, εγκύκλιος του ΥΠΕΣ προβλέπει 5 δράσεις:

  1. Ορίζεται κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.

  2. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής αναλαμβάνουν από λήψεως παρούσας την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής:

  - καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

  - καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

  - εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που δεν μπορούν να κινηθούν

  - δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους απόρους

  - συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους

  - λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των παραπάνω περιπτώσεων

  - διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των παραπάνω περιπτώσεων (παραλαβή αιτήσεων - παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

  Σε περίπτωση μικρών νησιωτικών ή ορεινών δήμων στους οποίους δεν υφίστανται αντίστοιχες υπηρεσίες, συστήνονται και λειτουργούν υποχρεωτικά, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, προσωρινές υποστηρικτικές δομές κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Των δομών αυτών προΐσταται Αντιδήμαρχος του οικείου δήμου, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση σύστασης. Για την αποτελεσματική τους λειτουργία, οι υπηρεσίες/δομές της προηγούμενης παραγράφου, ενισχύονται:

  - με προσωπικό των υπηρεσιών των οποίων έχει υποχρεωτικά ανασταλεί η λειτουργία,

  - με προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64).

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11.3.2020 ΠΝΠ, με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.

  Τα ανάλογα εφαρμόζονται και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου.

  3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό των υπηρεσιών /δομών της παρούσας Εγκυκλίου φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Για την άμεση λειτουργία των υπηρεσιών /δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, ο δήμος υποχρεούται να οργανώσει άμεσα κατάλληλο χώρο, να παρέχει τηλεφωνικές συνδέσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο, να διαθέσει οχήματα και μέσα ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή μέσο κρίνεται απαραίτητο. Για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο κάθε απαραίτητου είδους ή υπηρεσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης), χωρίς την έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mai) επικοινωνίας με τις υπηρεσίες/δομές που συστήνονται με την παρούσα, γνωστοποιούνται στους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε τοπικά ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα δήμου, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.).

  4. Έως την 15.00’ ώρα της 19.3.2020 οι δήμοι αναφέρουν στο Υπουργείο Εσωτερικών την έναρξη λειτουργίας της δομής ή της παροχής των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης , με την ακόλουθη διαδικασία :

  -Συμπληρώνεται ο πίνακας στοιχείων που επισυνάπτεται στην παρούσα (αρχείο μορφήςè xls), ο οποίος θα πρέπει να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α το αργότερο έως την 09.00’ ώρα της 19.3.2020. 

  5. Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού.

  Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας, και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ