Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 19-Ιουν-2017 14:31

  Δάιος Πλαστικά: Υπαγωγή της εταιρίας στον αναπτυξιακό και μίσθωση δύο κτιρίων ενέκρινε η Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την υπαγωγή της εταιρίας στον αναπτυξιακό νόμο και τη μίσθωση δύο κτιρίων ενέκρινε η Γ.Σ. της Δάιος Πλαστικά σήμερα.

  Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι   στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 πρωινή συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  οι μέτοχοι της " ΔΑΪΟΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ " στα γραφεία της εταιρίας (στο 12ο χιλ. Βέροιας-Νάουσας). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου ( 8 )  οκτώ  μέτοχοι οι οποίοι  εκπροσωπούν  12.434.309     από τις 15.000.000 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι  το  82,89 % αυτού. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφάσισε  τα εξής:

  1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  82,89% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309     μετοχές , και 12.434.309       έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2016, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 για την μητρική εταιρία, χωρίς τη διανομή μερίσματος.

  2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309           μετοχές , και 12.434.309           έγκυρες  θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

  3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων  82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309         μετοχές , και 12.434.309           έγκυρες  θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/-31/12/2016 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

  4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309       μετοχές , και  12.434.309      έγκυρες  θετικές ψήφους) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας "OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, και με πρόταση ο σχετικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (01/01/2017 -31/12/2017) να διενεργηθεί από τους: Α) Ευθύμιο Αναγνώστου του Χρήστου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12781 ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και Β) Δημήτριο Παππά  του Νικολάου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14391 ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά τους .

  5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας ( ήτοι 12.434.309       μετοχές , και  12.434.309      έγκυρες  θετικές ψήφους)       να παρέχει την  ειδική  έγκριση, κατ΄ άρθρ. 23α Ν.2190/20 ,  για την κατ΄ αρχήν μίσθωση των δύο καταστημάτων, ιδιοκτησίας Αστερίου  Δάιου του Δημητρίου,  με (ετήσιο) μίσθωμα , που θα αντιστοιχεί στο 3% της  (εκάστοτε) αντικειμενικής αξίας αυτών,  και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες προς τούτο.

  Εξουσιοδοτεί , επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά των ανωτέρω δύο καταστημάτων απ΄ την εταιρία . Το Διοικητικό Συμβούλιο , για τον σκοπό αυτό, θα αναθέσει την εκτίμηση της αξίας των  καταστημάτων αυτών σε δύο ανεξάρτητους εκτιμητές, που θα πραγματοποιήσουν αυτήν αυτοτελώς και ξεχωριστά ο καθένας, και το τίμημα αγοράς (πώλησης)   δεν θα υπερβεί τη χαμηλότερη από τις δύο εκτιμήσεις. Επίσης ,  με φροντίδα του Δ.Σ., ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος θα καθοριστεί έτσι, ώστε να μη  δημιουργεί πρόβλημα στον ταμειακό προγραμματισμό της Εταιρίας. Τέλος με φροντίδα του Δ.Σ.  η εταιρία θα προβεί σε αναλυτική ανακοίνωση όταν ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την αγορά των ανωτέρω καταστημάτων.

  6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,89 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρίας (ήτοι 12.434.309       μετοχές , και  12.434.309      έγκυρες  θετικές ψήφους)  την έγκριση της υπ' αριθ. 460/13.3.2017 απόφασης του Δ.Σ. για την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής της εταιρίας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 – Καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού, η οποία αφορά την επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής πλαστικών φιλμς, συνολικού ύψους 4.821.610,00 €, η χρηματοδότηση της οποίας θα γίνει ως εξής:

  Α. Ίδια Κεφάλαια                                                            Ποσό σε ευρώ

  1. Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών                                964.322,00

  Β. Εξωτερική χρηματοδότηση

  1. Τραπεζικό δάνειο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας             3.857.288,00

              ΣΥΝΟΛΟ                                                                  4.821.610,00 ευρώ

  7.  Σε σχέση  με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ