Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 18-Ιαν-2023 11:45

  Ο Παναμάς δηλώνει θέση μηδενικής ανοχής στα αλιευτικά σκάφη που συνδέονται με την παράνομη αλιεία

  Ο Παναμάς δηλώνει θέση μηδενικής ανοχής στα αλιευτικά σκάφη που συνδέονται με την παράνομη αλιεία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Υπουργείο Προεδρίας του Παναμά εξέδωσε το Εκτελεστικό Διάταγμα 245 της 21ης Νοεμβρίου 22, το οποίο διατάσσει την άμεση διαγραφή από το νηολόγιο πλοίων του Παναμά, των σκαφών για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά (AMP) έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί, ότι συνδέονται με παράνομες, ανεξέλεγκτες και μη δηλωθείσες αλιευτικές δραστηριότητες (IUU: Unregulated and Unreported Fishing activities), προκειμένου να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις του Παναμά στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea).

  Τα μέτρα είναι:

  - Ακύρωση σκαφών για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας (DGMM) της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά (AMP) έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί, ότι το σκάφος, ο πλοιοκτήτης, ο ιδιοκτήτης, ο εφοπλιστής, ο χειριστής, ο ναυλωτής, ο καπετάνιος, ο πραγματικός δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με αυτό, έχουν ασκήσει παράνομες, αδήλωτες και ανεξέλεγκτες αλιευτικές δραστηριότητες ή έχουν προβεί σε μεταβίβαση, σχέση, συσχέτιση ή/και σύνδεση με σκάφη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές τις παράνομες δραστηριότητες.

  - Ακύρωση του Εγγράφου Εθνικότητας του πλοίου και κάθε έγγραφο σχετικό με τη ναυσιπλοΐα που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας (DGMM).

  - Άρνηση κάθε διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά και κατά συνέπεια, δεν θα είναι δυνατόν να ζητηθεί η έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου για τα εν λόγω σκάφη, είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακύρωσης είτε μετά την οριστική ακύρωσή τους από την Εμπορική Ναυτιλία του Παναμά.

  - Σκάφη με σημαία Παναμά για τα οποία η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας (DGMM) της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί, ότι έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες ΠΛΑ, θα ακυρώνονται αμέσως.

  - Εάν το σκάφος που υπόκειται σε ακύρωση βάσει του παρόντος εκτελεστικού διατάγματος, έχει μία ή περισσότερες υποθήκες εγγεγραμμένες στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Μητρώου Πλοιοκτησίας της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά, η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας (Μητρώο Πλοίων του Παναμά), ειδοποιεί, ώστε να προχωρήσει η ακύρωση αυτών.

  - Η απόφαση ακύρωσης που εκδίδεται με βάση το παρόν Εκτελεστικό Διάταγμα, κοινοποιείται αμέσως στο νόμιμο εκπρόσωπο του σκάφους, τον πλοιοκτήτη, τον εφοπλιστή, τον ναυλωτή, τον πλοίαρχο, τον πραγματικό δικαιούχο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με αυτό, με γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, στη φυσική διεύθυνση, την ταχυδρομική θυρίδα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στη Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας.

  Ο Rafael Cigarruista, Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Ναυτιλίας. Δήλωσε, ότι αυτός ο μηχανισμός ή το νομικό μέσο ήταν απαραίτητο για την ενίσχυση των επιδόσεων του Νηολογίου πλοίων του Παναμά και συνάδει με τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια, την εκκαθάριση του Νηολογίου και τη συμμόρφωση του παναμαϊκού στόλου. 

  Το διάταγμα απαγορεύει ρητά τα εξής: 

  - Την εγγραφή σκαφών στην Εμπορική Ναυτιλία της Δημοκρατίας του Παναμά που συνδέονται με την INDNR. 

  - Μεταφορές από πλοίο σε πλοίο (SHIP TO SHIP - STS) προς ή από πλοία με σημαία Παναμά με πλοία που έχουν ακυρωθεί από τη Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας του Παναμά επειδή συνδέονται με παράνομες, ανεξέλεγκτες και μη δηλωμένες αλιευτικές δραστηριότητες (IUU). 

  - Στους πλοιοκτήτες, διαχειριστές, ναυλωτές, καπετάνιους και πληρώματα σκαφών με σημαία Παναμά, η διενέργεια εμπορικών πράξεων μέσω σκαφών με σημαία Παναμά και κάθε άλλη συναλλαγή, άμεσα ή έμμεσα με σκάφη, επειδή συνδέονται με παράνομες, μη δηλωθείσες και μη ρυθμιζόμενες αλιευτικές δραστηριότητες (IUU). 

  - Οι υπήκοοι του Παναμά, τα πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Παναμά και οι οντότητες που έχουν συσταθεί σε οντότητες που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Παναμά, να διεξάγουν ή να υποστηρίζουν συναλλαγές με σκάφη που έχουν ακυρωθεί οι εγγραφές τους από τη Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά (AMP). 

  Το εκτελεστικό διάταγμα υπογραμμίζει ότι η Αρχή Υδάτινων Πόρων του Παναμά (ARAP) είναι το διοικητικό όργανο του κράτους για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής των εθνικών νόμων και πολιτικών για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια και ορίζει μεταξύ των καθηκόντων της τη ρύθμιση, την προώθηση και την εφαρμογή τεχνικών και διοικητικών μέτρων και διαδικασιών για την ορθολογική, βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων.

  Η Διοικητής της ARAP, κυρία Flor Torrijos, δήλωσε ότι το Διάταγμα είναι σύμφωνο με την πολιτική του Προέδρου Laurentino Cortizo για "μηδενική ανοχή στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία". "Ο στόχος είναι να καθαριστεί το νηολόγιο από τα σκάφη που έχουν εντοπιστεί ως παραβάτες ή που ανήκουν σε οικονομικές ομάδες σκαφών που περιγράφονται ως INDRN".

  Με την ψήφιση του Εκτελεστικού Διατάγματος αριθ. 245 της 21ης Νοεμβρίου 2022, η κυβέρνηση του Παναμά επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να είναι εγγυητής της κρατικής πολιτικής της μηδενικής ανοχής στην αδήλωτη και άναρχη αλιεία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ