Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Δεκ-2022 14:13

  ΕΕ: Το Συμβούλιο των Υπουργών καλεί την Ουκρανία να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης

  ΕΕ: Το Συμβούλιο των Υπουργών καλεί την Ουκρανία να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας αναφορικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

  Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του ορισμού των βασικών διεθνών εγκλημάτων και των τρόπων ευθύνης που κατοχυρώνονται στο Καταστατικό της Ρώμης. Ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την άσκηση καθολικής δικαιοδοσίας ή άλλων μορφών εσωτερικής δικαιοδοσίας για βασικά διεθνή εγκλήματα και να επιτρέψουν τη στενή δικαστική συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Τα συμπεράσματα καλούν τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή υποστήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων αφιερωμένων στη διερεύνηση και τη δίωξη βασικών διεθνών εγκλημάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιήσουν την προσφυγική κοινότητα της Ουκρανίας σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης στα κράτη μέλη και θα πρέπει να ενισχύσουν την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων βασικών διεθνών εγκλημάτων σε ποινικές διαδικασίες.

  Επιπροσθέτως το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μοντέλο εκ περιτροπής που συντονίζει το ΔΠΔ. Τους ζητεί επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ όπως η Eurojust, η Europol ή η EUAM Ukraine για να ενισχύσουν την επιτυχή έρευνα και δίωξη.

  Ζητείται παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την οικονομική, υλικοτεχνική, τεχνική και ουσιαστική υποστήριξη στα κράτη μέλη και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Η Επιτροπή θα πρέπει από την πλευρά της να συνεχίσει να υποστηρίζει τους εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς διερεύνησης και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία στο πεδίο της μάχης.

  Το Συμβούλιο καλεί τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust, της Europol, του Δικτύου Γενοκτονίας (Genocide Network) και της EUAM Ukraine, να συνεχίσουν να παρέχουν την υποστήριξη και την καθοδήγησή τους.

  Τέλος, το Συμβούλιο καλεί την Ουκρανία να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης.

  Το Συμβούλιο των Υπουργών ζητεί την καταπολέμηση του δισταγμού για τα εμβόλια

  Οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ ενέκριναν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον εμβολιασμό ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη ασθενειών και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Υπογραμμίζουν ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια ακόμη πιο συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στον εμβολιασμό για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης επιδημιών και ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό. Τα συμπεράσματα επικεντρώνονται σε δύο τομείς δράσης: την καταπολέμηση του δισταγμού για τα εμβόλια και την προετοιμασία για τις επερχόμενες προκλήσεις μέσω της συνεργασίας της ΕΕ.

  Μαθήματα από την COVID-19

  Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη των μαθημάτων από την πανδημία της COVID-19 προκειμένου να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για μελλοντικές κρίσεις δημόσιας υγείας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ΕΕ έχει διαπιστώσει την ανάπτυξη μιας σειράς λύσεων και εργαλείων που μπορούν να είναι επωφελείς για την καταπολέμηση ασθενειών, οι οποίες μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό. Η ψηφιοποίηση, με τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και η θέσπιση του ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ για την COVID και η συνεργασία για την προμήθεια, την αγορά και τη διανομή εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ υπήρξαν σημαντικά ορόσημα για τη δημόσια υγεία.

  Η πανδημία της COVID-19 έδειξε επίσης το μέγεθος και το εύρος των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διστακτικότητα των εμβολίων.

  Ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης

  Η πανδημία της COVID-19 έδειξε τις απειλές και τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης για την κοινωνία. Για την αντιμετώπιση των επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, τα συστήματα υγείας και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, τα συμπεράσματα καλούν:

  - την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων για τον δισταγμό εμβολιασμού

  - την Επιτροπή να ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για τον εμβολιασμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

  - τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν ευκαιρίες κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη γνώση των τεχνικών και των εργαλείων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με τα εμβόλια

  Ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ

  Όσον αφορά την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ, τα συμπεράσματα προτείνουν πρόσθετες δράσεις όπως:

  - διερεύνηση της προστιθέμενης αξίας και των δυνατοτήτων υπέρβασης των νομικών και τεχνικών φραγμών στη διαλειτουργικότητα των (υπο)εθνικών συστημάτων πληροφοριών εμβολιασμού

  - ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με πιθανά πλεονάσματα και ελλείψεις βασικών εμβολίων. Αυτό θα επέτρεπε πιθανή μεταπώληση ή δωρεά μεταξύ των κρατών μελών

  - αξιοποίηση της δυνατότητας για κοινή προμήθεια εμβολίων

  Ιστορικό

  Η πανδημία έχει οδηγήσει σε μια σειρά από σημαντικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ. Ένα παράδειγμα είναι η δημιουργία Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Υγειονομικών Αναγκών (HERA) για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της απάντησης σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές στον τομέα των ιατρικών αντίμετρων.

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 3,5-5 εκατομμύρια θάνατοι προλαμβάνονται ετησίως χάρη στον εμβολιασμό. Πολλές περισσότερες περιπτώσεις ασθένειας αποφεύγονται, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας.

  Ωστόσο, τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης σε πολλές περιοχές της ΕΕ πέφτουν πολύ κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα. Οι μολυσματικές ασθένειες μπορούν εύκολα να επιστρέψουν υπό τέτοιες συνθήκες. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η επιδημία ιλαράς που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες.

  Ο ΠΟΥ έχει μάλιστα κατατάξει το δισταγμό για τα εμβόλια μεταξύ των 10 μεγαλύτερων απειλών για την παγκόσμια υγεία.

  Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ