Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 11-Μαρ-2022 08:02

  Οι στόχοι του τριετούς στρατηγικού σχεδίου της Eurobank

  Οι στόχοι του τριετούς στρατηγικού σχεδίου της Eurobank
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2022-2024 παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, στους διεθνείς αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2021.

  Στην εισαγωγή του σημείωσε ότι το 2021 ξεπέρασε τους στόχους για τα κέρδη και την ποιότητα κεφαλαίων, αλλά και τις επιμέρους στοχοθεσίας αποτελεσματικότητας, κινδύνων και κόστους, με αποτέλεσμα να μη θεωρείται απαραίτητη κάποια έκδοση το 2020 για την ενίσχυση των κεφαλαίων MREL (μη εποπτικά, τα οποία πρέπει να αυξηθούν για όλες τις τράπεζες μέχρι τα τέλη του 2025).

  Η βασικότερος λόγος είναι ότι η εμπροσθοβαρής και μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων, μειώνει τους κινδύνους και τις αντίστοιχες προβλέψεις, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στο ύψος των κεφαλαίων και την κερδοφορία.

  Κέρδη και μερίσματα

  Ο στόχος για τα λειτουργικά κέρδη για το 2022 τοποθετείται στα 610 εκατ. ευρώ από 482 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%.

  Η αύξηση της κερδοφορίας θα προέλθει από τη σημαντική ανάπτυξη του wealth management και του investment banking και από αύξηση της κερδοφορίας σε σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση.

  Οι δύο αυτές παράμετροι συμμετέχουν στην αύξηση κατά 44% (6% και 38%, αντίστοιχα), αντισταθμίζοντας τις απώλειες από το επιτοκιακό περιθώριο λόγω των χαμηλών επιτοκίων και της αύξησης των οργανικών εξόδων κυρίως από επενδύσεις.

  Έτσι, τα κέρδη ανά μετοχή, από 0,11 ευρώ το 2021 προβλέπεται να ανέλθουν σε 0,14 ευρώ. Τα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν από την κερδοφορία θα ενισχυθούν κατά 100 μονάδες βάσης το χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα για μέρισμα από τη χρήση του 2022 (το 2023), κάτι για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί αίτημα στις εποπτικές αρχές. Στόχος της διοίκησης της Eurobank είναι να ακολουθήσει μια μερισματική πολιτική με payout ratio 20% από το 2023 και μετά.

  Οι στόχοι

  Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους στόχους για έσοδα και κόστος, το τριετές σχέδιο προβλέπει:

  1. Καθαρή πιστωτική επέκταση 2,3 δισ. ευρώ το 2022 και συνολικά 7,4 δισ. ευρώ το 2021-2024 (νέα δάνεια μείον αποπληρωμές). Για το 2022, η καθαρή πιστωτική επέκταση προς νοικοκυριά είναι 0,1 εκατ. ευρώ, προς επιχειρήσεις 1,3 δισ. ευρώ. Συνολικά, στην Ελλάδα η πιστωτική επέκταση θα ανέλθει σε 1,4 δισ., ενώ στη ΝΑ Ευρώπη 0,9 δισ. ευρώ (συνολικά 2,3 δισ.).

  2. Οι καταθέσεις προβλέπεται να αυξάνονται με ηπιότερο ρυθμό κατά 3% το χρόνο μέρι το 2024.

  3. Οι αντλήσεις κεφαλαίων από τις αγορές προγραμματίζονται μέχρι το τέλος του 2024 και θα ανέλθουν συνολικά σε 6,4 δισ. ευρώ (ομολογιακές εκδόσεις, ρέπος και τιτλοποιήσεις).

  4. Τα έσοδα λιανικής (δραστηριότητες δικτύου) θα αυξηθούν με ρυθμό 10% ετησίως μέχρι το 2024.

  5. Τα έσοδα από το asset management κατά 6 δισ. ετησίως ή 30% ετησίως μέχρι το 2024.

  6. Τα έσοδα από το bancassurance θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 15%.

  7. H κερδοφορία από το private banking θα αυξηθεί συνολικά κατά 65% μέχρι τα τέλη του 2024.

  8. Επιπλέον επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, πλέον των 300 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020-2021. Σήμερα, οι επενδύσεις σε ακίνητα συμβάλλουν με 5% στη διαμόρφωση της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου.

  9. Ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων κατά 8% ετησίως μέχρι το 2024.

  10. Οι παραπάνω στόχοι και εκτιμήσεις οδηγούν σε αύξηση των προμηθειών από 24% το 2021 σε 29% το 2024, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια θα αυξηθούν από 4,4 δισ. ευρώ στα 10,4 δισ.

  11. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα θα πέσει από το 50% το 2021 στο 43% στα τέλη του 2024.

  12. Επενδύσεις σε τεχνολογία και ψηφιακό μετασχηματισμό 100 εκατ. ευρώ, όπου προβλέπεται ανάπτυξη της χρήσης των ψηφιακών καναλιών κατά 129%.

  13. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 (FL) θα αυξηθεί το 2022 στο 13,6% από 12,7% το 2021, κυρίως λόγω της κερδοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διανομή μερίσματος και άλλες απομειώσεις. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα δέχθηκε κεφαλαιακό όφελος 80 μονάδων βάσης από την πώληση των δραστηριοτήτων καρτών στη Wordline έναντι 320 εκατ. ευρώ.

  14. Σε ό,τι αφορά στις διεθνείς δραστηριότητες, αυτές θα παραμένουν με μερίδιο 30% στη συμμετοχή στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, μόνο από προμήθειες και έσοδα, αναμένεται αύξηση 24% μέχρι το 2024, με τη μεγαλύτερη αύξηση να αναμένεται από τη Σερβία (55%) και το Λουξεμβούργο (50%), ενώ ακολουθούν Κύπρος (30%) και Βουλγαρία (15%). Αναφορικά με τις χορηγήσεις δανείων και τα επιτοκιακά έσοδα, μέχρι το 2024 αναμένονται να φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ από τα περίπου 259 εκατ. ευρώ το 2021.

  Προϋποθέσεις και σενάρια λόγω αβεβαιότητας

  Σε σχετική ερώτηση για το περιβάλλον αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, των υψηλών τιμών ενέργειας κλπ, ο κ. Καραβίας ανέφερε ότι οι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου δεν επηρεάζονται καθώς έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις βάσει σεναρίων.

  Το βασικό σενάριο

  Επιτόκια. Καμία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2022 ή χρονικά (προς το τέλος του έτους) και με τρόπο που δεν θα επηρεάσει τη χρήση. Το επιτόκιο eurobor 1 μήνα το 2022 θα κυμαίνεται στο -0,54%, το 2023 στο -0,46% και το 2024 στο -0,36%. Δηλαδή, προβλέπεται σταδιακή αύξηση αλλά τα επιτόκια θα παραμείνουν κάτω από το μηδέν.

  Ανάπτυξη. Προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης την περίοδο 2022-2024 στην Ελλάδα 4%, στη Βουλγαρία 3,7%, την Κύπρο 3,3%, τη Σερβία 4,2% και το Λουξεμβούργο 3%. Βασικός μοχλός ανάπτυξης σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία αποτελούν οι επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ανεργία στην Ελλάδα το 2022 θα διαμορφωθεί στο 14,2%, το 2023 θα υποχωρήσει στο 12,9% και το 2024 στο 12%.

  Real estate. Οι τιμές κατοικιών θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 4,5% το 2022 στην Ελλάδα, 5,6% το 2023 και 6,3% το 2024. Οι αντίστοιχες ετήσιες προβλέψεις για τα εμπορικά ακίνητα είναι 4,7%, 5,8% και 6,5%.

  Επιπτώσεις από την κρίση

  Ωστόσο, η Eurobank έχει τρέξει σενάρια και έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις στην κερδοφορία της από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό, την αύξηση των επιτοκίων, τη μείωση του τουρισμού κλπ.

  Ειδικότερα:

  - Άμεσες επιπτώσεις από την ουκρανική κρίση. Η επίπτωση από δάνεια που σχετίζονται με Ρωσία και Ουκρανία φτάνει στα 80 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι πλήρως καλυμμένο από εξασφαλίσεις, μετρητά και ακίνητα. Ένα άλλο κομμάτι των επιπτώσεων συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα (εισαγωγές-εξαγωγές) από και προς Ρωσία και Ουκρανία, με επίπτωση κάτω των 50 εκατ. ευρώ που είναι επίσης εξασφαλισμένες.

  - Έμμεσες επιπτώσεις προέρχονται από τις τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό, τον τουρισμό και το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον και τα επιτόκια.

  - Η επίπτωση από τον τουρισμό στην Ελλάδα δεν αναμένεται μεγάλη, καθώς προβλέπεται αύξηση των τουριστικών εσόδων το 2022 άνω του 80% του 2019, έναντι 61% το 2021. Οι Ρώσοι τουρίστες είναι σημαντικό κομμάτι αλλά όχι τόσο μεγάλο ως ποσοστό στα έσοδα.

  - Η επίπτωση στην Κύπρο προέρχεται επίσης, κυρίως, από τον τουρισμό. Εκεί έχει υπολογιστεί η επίπτωση να φτάσει μέχρι το 10% των κερδών της κυπριακής θυγατρικής, δηλαδή γύρω στα 4-7 εκατ. ευρώ.

  - Από τα επιτόκια της διατραπεζικής και ειδικότερα από το euribor, η ανάλυση της Eurobank δείχνει ότι αν κινηθεί από το -0,5% στο 0%, τότε υπάρχει θετική επίπτωση στα κέρδη κατά 60 εκατ. ευρώ.

  Αν κινηθεί έως το 0,5%, τότε προκύπτει επιπλέον όφελος 30 εκατ. ευρώ από το επιτοκιακό περιθώριο, ενώ για άνοδο άνω του 0,5%, τα επιπλέον κέρδη κυμαίνονται κάτω του 30%, καθώς θα αυξάνονται τα επιτόκια καταθέσεων.

  - Από τον πληθωρισμό, υιοθέτησε τις προβλέψεις του υπ. Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, σύμφωνα με τις οποίες κάθε αύξηση 10% στις τιμές ενέργειας (ήδη έχουν αυξηθεί 100% τις τελευταίες ημέρες) πριμοδοτεί τον πληθωρισμό κατά 0,2 της μονάδας

  Διαβάστε επίσης:

  Eurobank: Στα 424 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 2021 - Στο 6,8% ο δείκτης NPE

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ