Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 21-Νοε-2018 12:00

  Τι (δεν) μας λένε τα stress test της ΕΒΑ για την Ιταλία

  Τι (δεν) μας λένε τα stress test της ΕΒΑ για την Ιταλία
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Ines Goncalves Raposo

  Μαζί με το Νοέμβριο ήρθαν και τα αποτελέσματα των πανευρωπαϊκών stress test της ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή) για το 2018. Αυτή η άσκηση, που αποσκοπεί να ερευνήσει την ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ έναντι δυσμενών εξελίξεων στην αγορά, καλύπτει το 70% των συνολικών assets του τραπεζικού κλάδου, σε 48 τράπεζες της ΕΕ.

  Τα αποτελέσματα των stress test της ΕΒΑ αναμενόταν ιδιαιτέρως για να εκτιμηθεί η κατάσταση των τεσσάρων μεγαλύτερων ιταλικών τραπεζών: BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit, UBI. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε πόσο χρήσιμοι είναι αυτοί οι αριθμοί και επιλέγουμε συγκεκριμένους περιορισμούς.

  Με την πρώτη ματιά, οι ιταλικές τράπεζες φαίνονται καλά προετοιμασμένες να αντέξουν μια δυσμενή μακροοικονομική κρίση. Οι δύο βασικές μεταβλητές είναι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1, ο οποίος αποτυπώνει την ικανότητα του κεφαλαίου των τραπεζών να αντέχουν τις κρίσεις, και ο δείκτης μόχλευσης, που είναι ενδεικτικός της ικανότητας της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Εξάλλου, οι τέσσερις τράπεζες ανακοινώνουν μεταβατικούς κεφαλαιακούς δείκτες υψηλότερα από το ελάχιστο όριο του 4,5%. Και όλες οι τράπεζες ανακοινώνουν τον ελάχιστο δείκτη μόχλευσης του 3% όπως υπαγορεύεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλεία ΙΙΙ. Για τους δείκτες CET-1, η επίδραση του δυσμενούς σεναρίου –η οποία μετράται ως η διαφορά μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου για το 2020- διαμορφώνεται μεταξύ 2,64%-7.27. Οι δείκτες μόχλευσης δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου, διαμορφώνονται μεταξύ 0,94%-2,58%.

  Figure 1. CET-1 and Leverage Ratios results by bank

  Panel A. CET-1 Ratio, transitional

  Panel B. Leverage ratio, transitional

  ssfdsfs

  Ωστόσο, κάποια στοιχεία πρέπει να τονιστούν. Το πρώτο είναι πως αυτή η άσκηση βασίζεται σε στοιχεία από το τέλος του 2017, οπότε δεν περιλαμβάνουν τις τελευταίες πληροφορίες για τους ισολογισμούς των τραπεζών.

  Το δεύτερο είναι ότι η αβεβαιότητα που συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις στην ιταλική πολιτική, έχει μείνει εκτός από τον σχεδιασμό αυτών των σεναρίων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) είχε εντοπίσει τον Ιανουάριο τέσσερις βασικές απειλές για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ. Ενώ η πολιτική αβεβαιότητα και η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές ήταν μία από αυτές, το Συμβούλιο εστίασε κυρίως στους κινδύνους που σχετίζονται με το Brexit.

  Τα δυσμενή σενάρια, όπως εκπονούνται από το ESRB και την ΕΚΤ, βασίζονται στις προβλεπόμενες εξελίξεις που συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Οι προβολές από την ΕΚΤ χρησιμοποιούνται ως βασικές προβλέψεις για τις χώρες της ΕΕ. Οι προβλέψεις καλύπτουν τρία χρόνια, ξεκινώντας με το α΄ τρίμηνο του 2018, όταν και εκτιμάται ότι θα συμβούν οι κρίσεις.

  sdfffsd

  Παρόλο που είναι δίκαιο να επισημάνουμε ότι το δυσμενές σενάριο συνυπολογίζει μια ταυτόχρονη συρρίκνωση όλων των μεταβλητών, κάτι που ακόμη δεν συμβαίνει, εγώ και άλλοι βλέπουμε ότι οι τωρινές εξελίξεις τοποθετούν το ιταλικό spread ήδη πάνω από τις τιμές που προβλέπει το δυσμενές σενάριο (310 μονάδες βάσης την ώρα που γραφόταν το άρθρο).

  Η επίπτωση είναι πως μέρος αυτής της θεωρητικής πίεσης στις κεφαλαιακές θέσεις των τραπεζών, ασκείται ήδη. Και ενώ οι τέσσερις τράπεζες που αξιολογήθηκαν αντιστοιχούν στο 41,6% της εσωτερικής αγοράς δανείων, οι επιδράσεις αυτών των εξελίξεων σε μικρότερες, μη αξιολογηθείσες τράπεζες, δεν είναι δημοσίως γνωστές. Οι εξελίξεις γύρω από την μεσαίου μεγέθους τράπεζα Banca Carige, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

  Μπορεί κανείς να ρωτήσει εάν αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν στα αλήθεια κάποια νέα πληροφορία την οποία οι αγορές δεν έχουν προβλέψει. Κρίνοντας από την πτώση των τιμών των μετοχών μετά από τη γνωστοποίησή τους, φαίνεται ασφαλές να δηλώσουμε ότι οι επενδυτές δεν καθησυχάστηκαν πολύ από τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

  Επομένως, ποιες άλλες πληροφορίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους που θέτει η ιταλική πολιτική κρίση για το τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης; Τα στοιχεία για τα ανοίγματα σε κρατικά assets δεν έγιναν διαθέσιμα από αυτή την άσκηση. Αν και η ΕΒΑ ανακοινώνει ότι το κρατικό ρίσκο αποτυπώνεται στον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο της αγοράς, τα στοιχεία σε τραπεζικό επίπεδο θα καταστούν γνωστά το Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής άσκησης για τη διαφάνεια. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι εγχώριες τράπεζες έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους σε κρατικό χρέος από το 2017.

  Η συνολική έκθεση ξένων στην Ιταλία, είναι επίσης ένας σημαντικός δείκτης ο οποίος έχει παραβλεφθεί μέχρι στιγμής. Το Σχήμα 2 δείχνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το α΄ τρίμηνο του 2018, σχετικά με την έκθεση των ξένων τραπεζών στην Ιταλία. Η έκθεση των γαλλικών τραπεζών στην Ιταλία αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ του γαλλικού ΑΕΠ.

  Ωστόσο, η σύνθεση αυτών των απαιτήσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Ενώ η Ισπανία είναι κυρίως εκτεθειμένη στο δημόσιο τομέα, οι περισσότερες απαιτήσεις των γαλλικών τραπεζών αφορούν στον ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Ενώ δίνει μια πιο πρόσφατη εκδοχή για τα γεγονότα, είναι αλήθεια ότι αυτοί οι αριθμοί και πάλι δεν αποτυπώνουν τον επαναπροσδιορισμό μετά από το σχηματισμό συνασπισμού το Μάιο.

  Figure 2. Exposure of banks to Italy, selected countries

  Panel 1. Total claims on Italy, % GDP

  adsdsdf

  Panel 2. Composition of claims on Italy, 2018Q1 – % of total claims and EUR million

  fgddfdg

  Συνολικά, τα stress tests της ΕΒΑ είναι χρήσιμο να συγκεντρώνουν τι θα μπορούσε να συμβεί στους ισολογισμούς των τραπεζών σε περίπτωση κρίσης. Ωστόσο, κοιτάζοντας δείκτες όπως η έκθεση των εγχώριων τραπεζών σε ιταλικά κρατικά assets ή η έκθεση των ξένων τραπεζών στην Ιταλία, ίσως μπορούν να δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το ποιοι κίνδυνοι δημιουργούνται.

  © Copyright Bruegel. Η μετάφραση του κειμένου έγινε από το Capital.gr. Η δημοσίευση της ελληνικής μετάφρασης δεν αποτελεί προϊόν επίσημης συνεργασίας

  Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: http://bruegel.org/2018/11/what-the-2018-eba-stress-tests-dont-tell-you-about-italy/

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων