Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Νοε-2022 00:05

  DAC 7: Νέες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων/ παροχής πληροφοριών για τους χειριστές ψηφιακών πλατφορμών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ, η γνωστή οδηγία για τη διοικητική συνεργασία — DAC6 θεσπίζει ένα σύστημα για ασφαλή διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και θεσπίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς.

  Η τροποποιητική οδηγία (ΕΕ) 2021/514 (γνωστή ως "DAC7") θεσπίζει νέους κανόνες για τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών συνεργασίας και περιλαμβάνει την υποβολή στοιχείων για πωλήσεις και υπηρεσίες που εκτελούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

  Επιπλέον, ενισχύονται οι δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών (EOI) μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. Αναμένεται ότι η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, καθιστώντας υποχρεωτικό για τους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις ορισμένων τύπων αγαθών και υπηρεσιών στην πλατφόρμα τους.

  Χειριστές ψηφιακών πλατφορμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας

  Οι υποχρεώσεις βάσει της Οδηγίας ισχύουν για ένα ευρύ φάσμα φορέων εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών:

  - Αυτοί που λειτουργούν ψηφιακή πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη σε χρήστες και πωλητές για την πώληση αγαθών και ορισμένων ειδών υπηρεσιών.

  - Όσοι έχουν νόμιμη ή εμπορική παρουσία στην Ε.Ε. και

  - Εκείνοι των οποίων η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από πωλητές για την εκτέλεση μιας "σχετικής δραστηριότητας".

  Οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων της Οδηγίας ισχύουν μόνο για (i) φορείς εκμετάλλευσης πλατφόρμας που είναι φορολογικοί κάτοικοι ή είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ  και (ii) αλλοδαποί χειριστές πλατφόρμας που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στην ΕΕ αλλά δεν έχουν οποιαδήποτε νομική ή φορολογική παρουσία στην Ε.Ε.

  Οι χειριστές πλατφόρμας έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων μόνο εάν η πλατφόρμα τους χρησιμοποιείται από πωλητές για την εκτέλεση μιας σχετικής δραστηριότητας.

  Ως σχετική δραστηριότητα ορίζεται η εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  -ενοικίαση ακινήτων
  -προσωπικές υπηρεσίες
  -πώληση αγαθών
  -μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς.

  Οι χειριστές ψηφιακών πλατφορμών που εμπίπτουν στους κανόνες της Οδηγίας χαρακτηρίζονται ως "διαχειριστές πλατφόρμας αναφοράς".

  Υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

  Οι χειριστές της πλατφόρμας πρέπει πρώτα να λάβουν πληροφορίες από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα τους για να προσδιορίσουν ποιοι από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις ως πωλητές για τους σκοπούς της Οδηγίας. Ο χειριστής της πλατφόρμας πρέπει στη συνέχεια να επαληθεύσει εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τους πωλητές είναι αξιόπιστες και σωστές.

  Μόλις ένας διαχειριστής πλατφόρμας εντοπίσει τους αναφερόμενους πωλητές, πρέπει να συλλέξει και να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο προς αναφορά πωλητής:

  - Επαρκείς πληροφορίες για τους αναφερόμενους πωλητές, ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Αυτό περιλαμβάνει το πλήρες όνομα του πωλητή, την κύρια διεύθυνση ή τόπο εγκατάστασης, τους αριθμούς φορολογικού μητρώου και ΑΦΜ και τον αριθμό μητρώου επιχείρησης. και

  - Το εισόδημα που αποκτούν οι αναφερόμενοι πωλητές με τη χρήση της πλατφόρμας, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια περιγραφή κάθε σχετικής δραστηριότητας και τις αμοιβές ή τις προμήθειες που χρεώνονται στους αναφερόμενους πωλητές. Όταν ο αναφερόμενος πωλητής μισθώνει ακίνητη περιουσία μέσω της πλατφόρμας, ο χειριστής της πλατφόρμας πρέπει να παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στις αρχές να προσδιορίσουν την ακίνητη περιουσία (όπως τη διεύθυνση, τον αριθμό μητρώου ακινήτου και τον τύπο καταχώρησης ακινήτων) και τον αριθμό των ημερών το οποίο νοικιάστηκε το ακίνητο.

  Διοικητικές απαιτήσεις και κυρώσεις

  Ο χειριστής της πλατφόρμας πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή πριν από τις 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ο πωλητής προσδιορίζεται ως προς την παροχή στοιχείων πωλητής. Ο χειριστής της πλατφόρμας πρέπει να διατηρεί αρχεία για τουλάχιστον πέντε έτη (αλλά όχι περισσότερα από 10 έτη) μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.

  Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την Οδηγία, οι χειριστές της πλατφόρμας αναφοράς θα υπόκεινται σε κυρώσεις παρόμοιες με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις της Οδηγίας DAC6. Αν και κάθε κράτος μέλος της ΕΕ απαιτείται να επιβάλλει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, δεν υπάρχει ενιαίο σύνολο κυρώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Αυτό σημαίνει ότι οι κυρώσεις μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές και αποτελεσματικές σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

  Με την προτεινόμενη έναρξη ισχύος του DAC7 την 1η Ιανουαρίου 2023, οι φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ΕΕ θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα εσωτερικά συστήματά τους προκειμένου να μπορέσουν να συλλέξουν όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Οδηγίας.

  * Η Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner/Head of Tax, Lawyer, στην Andersen Tax Greece

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ