Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 13-Οκτ-2021 00:05

  Κώδικας Δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Τον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα στους κύκλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών χωρών να καταπολεμήσουν τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές των εταιρειών, παρόλο που όλες οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων έχουν ως σκοπό ακριβώς την καταπολέμηση των πρακτικών, που αποσκοπούν στη φοροαποφυγή. 

  Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε πολύ πρόσφατα ψήφισμα με τις προτάσεις του για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής, που αφορούν στα επιζήμια φορολογικά καθεστώτα, τα οποία στερούν έσοδα από τα ταμεία των κρατών μελών. 

  Στο ψήφισμα τονίζεται ότι "ενώ ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών δεν είναι από μόνος του προβληματικός, ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες χρησιμοποιούν τα φορολογικά τους καθεστώτα και τις πολιτικές τους για την προσέλκυση επιχειρήσεων και κερδών θα πρέπει να διέπεται από κοινές αρχές". 

  Και ενώ τα νέα φορολογικά μέτρα, που εφαρμόζονται συνεχώς την τελευταία δεκαετία, έχουν ως άξονα την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων, η πολιτική και η νομοθεσία των κρατών μελών δεν έχουν συμβαδίσει με τα μέτρα αυτά. 

  Δέσμη μέτρων 

  Οι ευρωβουλευτές διατυπώνουν σειρά προτάσεων για την ταχύτερη καταπολέμηση του φαινομένου των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  1. Τη θέσπιση "ελάχιστου επιπέδου οικονομικής-πραγματικής υπόστασης", δηλ. το όριο της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα, κάτω από το οποίο μια εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πραγματικά εγκατεστημένη εκεί (substance rule).

  2. Την έκδοση από την Επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού δίκαιων και διαφανών φορολογικών κινήτρων, με λιγότερους κινδύνους στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς.

  3. Την αξιολόγηση από την Επιτροπή της αποτελεσματικότητας των πλαισίων για την ευρεσιτεχνία και άλλων καθεστώτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  4. Τη χρησιμοποίηση των ειδικών συστάσεων ανά χώρα, που εκδίδονται κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

  5. Τον ενδελεχή έλεγχο των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών και του συνολικού φορολογικού περιβάλλοντος

  Μεταρρύθμιση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων

  Για την υλοποίηση των ανωτέρω, συζητήθηκε και η αλλαγή του Κώδικα Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων.

  Ο  κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό μέσο πρόληψης των επιζήμιων φορολογικών μέτρων της Ένωσης. Περαιτέρω, ως επιζήμια φορολογικά μέτρα ορίζονται στον κώδικα δεοντολογίας τα μέτρα τα οποία έχουν ή μπορούν να έχουν αισθητές επιπτώσεις στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ένωση, και τα οποία προβλέπουν σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο φορολόγησης, σε σχέση με τα επίπεδα, που ισχύουν γενικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

  Το Κοινοβούλιο θεωρεί απαραίτητη την αναθεώρηση των κριτηρίων του κώδικα δεοντολογίας και την ενσωμάτωση ενός αποτελεσματικού κριτηρίου φορολογικού συντελεστή, σύμφωνα με ένα μελλοντικά διεθνώς συμφωνημένο ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή και ισχυρές και προοδευτικές απαιτήσεις οικονομικής ουσίας, επιτρέποντας παράλληλα τον θεμιτό ανταγωνισμό, που είναι το ιδανικό πιθανό αποτέλεσμα μιας φιλόδοξης προσπάθειας, που προωθείται κυρίως από την Ένωση και τις ΗΠΑ. 

  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευτούν να επανεξετάσουν την ισχύουσα νομοθεσία και τις εδραιωμένες πρακτικές. Θα πρέπει επίσης να τροποποιήσουν την εν λόγω νομοθεσία και τις πρακτικές κατά περίπτωση, με σκοπό την κατάργηση τυχόν επιζήμιων μέτρων το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το θέμα αυτό. 

  Το ψήφισμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση των επιθετικών φορολογικών σχεδιασμών, την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της φοροαποφυγής, καθώς και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της είσπραξης φόρων. Η συνεργασία όλων των κρατών μελών είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ορθής επιβολής της νομοθεσίας και της παράλληλης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.  

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner / Head of Tax, Lawyer στην Andersen Tax, Greece.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ