Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 14-Σεπ-2021 00:05

  Πώς οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να πάρουν Digital Visa

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου 

  Πολύ πρόσφατα, ψηφίστηκε ο Νόμος 4825/2021 "Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις".

  Ο εν λόγω νόμος περιέχει διατάξεις για τους ψηφιακούς νομάδες με ισχυρά κίνητρα και ρυθμίσεις για αλλοδαπούς εξ αποστάσεως εργαζόμενους με πιο σημαντική τη θέσπιση της ειδικής βίζας εισόδου και παραμονής (digital visa).   

  Ειδικότερα προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς που εργάζονται σε εργοδότες ή με πελάτες εκτός Ελλάδας εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η χορήγηση της άδειας προβλέπεται για διάστημα έως 12 μήνες. 

  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή. Το αίτημα πρέπει να εξεταστεί από τις αρχές εντός μικρού χρονικού διαστήματος (10 ημερών) και η visa εκδίδεται μέσω της διαδικασίας "one stop shop" . 

  Προϋποθέσεις Χορήγησης 

  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται να παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον ένα χρόνο και σε αυτό το διάστημα για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία δεν θα αφορά εργασία ή υπηρεσίες σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα. 

  Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι και η σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με έναν ή και περισσότερους εργοδότες, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η σύμβαση μπορεί να είναι αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου, εφόσον όμως η υπολειπόμενη διάρκεια της καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης. 

  Επίσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στοιχεία για την ιδιότητα του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στη δραστηριότητα της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. 

  Περαιτέρω, για τη χορήγηση της βίζας οι ψηφιακοί νομάδες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερό εισόδημα που επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ποσό αυτό ορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή από τραπεζικό λογαριασμό.

  Η visa  μπορεί να εκδοθεί και στα μέλη της οικογένειας των ψηφιακών νομάδων ατομικά με την ίδια διάρκεια με αυτή του κυρίως ενδιαφερομένου. Όμως δεν θα πρέπει τα μέλη της οικογένειας να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

  Στην περίπτωση των οικογενειών τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 20% για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά 15% για κάθε τέκνο. 

  Δυνατότητα παράτασης

  Προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης της δωδεκάμηνης βίζας για δύο ακόμα χρόνια, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

  Όπως είναι αναμενόμενο, ο εν λόγω νόμος δεν κάνει αναφορά στις φορολογικές επιπτώσεις της μετεγκατάστασης αλλοδαπού φυσικού προσώπου. Και παρόλο που ο φορολογικός νομοθέτης έχει δώσει κίνητρα για την μετεγκατάσταση μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, η πρώτη κατηγορία αφορά μισθωτούς που απασχολούνται από Έλληνα εργοδότη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους ψηφιακούς νομάδες ότι με τη μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξουν και φορολογική κατοικία, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του φορολογικού νόμου. 

  Η digital nomads visa αποτελεί ακόμα ένα μέσο προσέλκυσης υψηλών εισοδημάτων, καθώς από τις σχετικές εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί παγκοσμίως οι ψηφιακοί νομάδες είναι συνήθως εργαζόμενοι υψηλού εισοδήματος.  Ελπίζουμε και αυτή η προσπάθεια να αποδώσει και να επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των εσόδων που αναμένονται από αυτή την ενέργεια. 

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner / Head of Tax, Lawyer στην Andersen Tax, Greece.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ