Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 23-Οκτ-2019 01:14

  Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Στα πλαίσια της προσπάθειας, που γίνεται διεθνώς εδώ και χρόνια για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν εκδοθεί προς τον σκοπό αυτό, ψηφίστηκε ο νόμος 4557/2018, ο οποίος - μεταξύ άλλων - εισήγαγε τη δημιουργία Ειδικού, αλλά και Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, που θέτει τέλος στην ανωνυμία των μετόχων των εταιρειών.

  Λεπτομερή στοιχεία

  Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο νόμο, ο  εκπρόσωπος κάθε νομικού προσώπου, που εδρεύει στην Ελλάδα ή ασκεί δραστηριότητα, η οποία φορολογείται στη χώρα μας, υποχρεούται να τηρεί σε Ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων λεπτομερή στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους-ιδιοκτήτες του. Το Ειδικό αυτό Μητρώο καταχωρίζεται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

  450.000 εταιρείες

  Ο τρόπος, με τον οποίο είναι δομημένο το μητρώο, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές φυσικών προσώπων σε περισσότερες εταιρείες, με σκοπό τη διερεύνηση του ποιος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων 25% και άνω, και άρα ασκεί έλεγχο. Το πλήθος των εταιρειών αυτών ανέρχεται σε 450.000 περίπου. 

  Ποιοι έχουν πρόσβαση

  Πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έχουν η Αρχή και οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρίς κανένα περιορισμό, καθώς και οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

  Πληροφόρηση στα ελάχιστα στοιχεία

  Πληροφόρηση ως προς τα ελάχιστα στοιχεία του Μητρώου μπορεί να έχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμός, που αποδεικνύει ειδικό έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετικό αίτημα, πλήρως τεκμηριωμένο, στον Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα.

  Οι προθεσμίες

  Η υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο σχετικό Μητρώο για την πλειονότητα των εταιρικών μορφωμάτων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ)  εκτείνεται στο χρονικό διάστημα από 14.10.2019 έως 29.11.2019. 

  Η υποχρέωση για φορολογικούς αντιπροσώπους και αλλοδαπές εταιρείες

  Είναι αξιοσημείωτο ότι, στην υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Μητρώου πραγματικών δικαιούχων, εμπίπτουν οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι και οι υπόλοιπες αλλοδαπές εταιρείες, που έχουν λάβει ΑΦΜ για την απόδοση φόρων (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές).  Κατά τη γνώμη μας και αναφορικά με αυτές τις κατηγορίες εταιρειών είναι μία υποχρέωση η οποία δεν συνάδει με το σκοπό, για τον οποίο αυτές οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο οποίος είναι περιορισμένος και συνδέεται μόνο με την απόδοση συγκεκριμένων φόρων (π.χ. ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές).

  Το τεχνολογικό ρίσκο

  Αναφορικά με την έναρξη της καινούργιας εφαρμογής για το μητρώο των πραγματικών δικαιούχων, επισημάνθηκε από τους συναρμόδιους Υπουργούς ότι η τεχνολογία πρέπει να τίθεται στην υπηρεσία της νομιμότητας και της διαφάνειας. Και αυτόν ακριβώς το σκοπό προσδοκάται ότι θα εξυπηρετήσει το εν λόγω Μητρώο. Ο αντίλογος σε αυτό βέβαια είναι ότι η νομιμότητα και η διαφάνεια, στην οποία κινούνται πολλές εταιρείες, που απλά θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία των μετόχων τους, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της τεχνολογίας, η οποία εν προκειμένω αποτυπώνεται στην αποκάλυψη των τελικών δικαιούχων μέσω μίας πλατφόρμας.

  Προσοχή στη δημοσιοποίηση στοιχείων

  Όπως σε όλες τις περιπτώσεις δημιουργίας αντίστοιχων πλατφορμών (βλ. Πόθεν Έσχες), η δημοσιοποίηση των στοιχείων των τελικών δικαιούχων φυσικών προσώπων, συνδυαστικά με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ προσεκτικά και με την απαραίτητη ασφάλεια και στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας από τους αρμόδιους φορείς

  * Η κα Η Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner, Head of Tax, Lawyer, Andersen Tax in Greece

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ