Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Νοε-2012 18:38

  Χ.Α.: Πράσινο φως για τις νέες μετοχές των Paperpack και Uninbios

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Paperpack και Uninbios ενέκρινε μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

  • 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «PAPERPACK Α.Β.E.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,90 , που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας ορίστηκε η 5η Δεκεμβρίου 2012. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Δεκεμβρίου 2012. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από € 0,90 σε € 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική ονομαστική αξία εκάστης € 0,30 ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2012.

  • 9.177.094 δικαιωμάτων προτίμησης επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,30. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2012. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 5ης Δεκεμβρίου 2012. 

  Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 7η Δεκεμβρίου 2012 έως και την 21η Δεκεμβρίου 2012, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 7η Δεκεμβρίου 2012 έως και την 17η Δεκεμβρίου 2012.

  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

  • τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «NTIONIK A.E.B.E.» λόγω ακύρωσης 119.587 ιδίων κοινών ονομαστικών  μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η Δεκεμβρίου 2012.

  • τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» από € 0,54 σε € 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 5η  Δεκεμβρίου 2012.

  • την αλλαγή επωνυμίας του αμοιβαίου κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ», η οποία θα ισχύει από την 3η Δεκεμβρίου 2012.

  • την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» από € 0,33 σε € 0,68, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από     € 0,68 σε € 0,61 και την επιστροφή ποσού € 0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,61 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 5η Δεκεμβρίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Δεκεμβρίου 2012.

  Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. του Χ.Α., αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. από την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και την μεταφορά τους στην κατηγορία «Προς Διαγραφή» κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εγκριθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της για την Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου από το οποίο προκύπτουν πλέον σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριοποίηση της στο νέο της αντικείμενο. 

  Επίσης το ΔΣ του ΧΑ εξέλεξε στη θέση του παραιτηθέντος κ. Στυλιανού Παπαδόπουλου τον κ. Διονύση Χριστόπουλο, Εντεταλμένο Τμηματάρχη – Προϊστάμενο στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. 

  Τέλος το ΔΣ του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

  • την εισαγωγή έξι (6) νέων ΣΜΕ επί των μετοχών και ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στη διαπραγμάτευση στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ των ΣΜΕ επί τον μετοχών των εισηγμένων εταιριών «ΟΛΠ», «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», «FRIGOGLASS», «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ» από Εταιρίες – Μέλη της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ, ως εξής:


  Σύμβολο Μετοχής
  Μετοχή
  ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ
  EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ
  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΕ
  ΣΥΝΟΛΟ
  PPA
  ΟΛΠ (ΚΟ)
   
   
  X
  X
  2
  EUPRO
  EUROBANK PROPERTIES
  ΑΕΕΑΠ (ΚΟ)
   
  X
  X
   
  2
  FRIGO
  FRIGOGLASS (ΚO)
   
  X
  X
  X
  3
  TENER
  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)
  X
  X
  X
  4
  BABY
  JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)
  X
  X
  X
  4
  HDF
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ
  ΕΙΔΩΝ ΑΕ (ΚΟ)
  X
   
   
  2

  Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων «ΣΜΕ επί μετοχών» ορίστηκε η Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012, κατόπιν της σχετικής έγκρισης για την Εκκαθάριση των εν λόγω προϊόντων από το ΔΣ της ΕΤ.ΕΚ.

  • την παραίτηση από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή στο προϊόν της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ, ΣΜΕ επί των Μετοχών της Εισηγμένης Εταιρίας «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», με τελευταία ημερομηνία την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012 και την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στo προϊόν της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «Δικαιώματα Προαίρεσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX-20» από την εταιρία – Μέλος του Χ.Α. «ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ». Ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης στο εν λόγω προϊόν ορίστηκε η Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012.

  • την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «ΟΤΕ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

  • την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους του ΧΑ «ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων του ΧΑ.  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ