Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Μαρ-2020 19:49

  BriQ Properties ΑΕΕΑΠ: Κέρδη €5,383 εκατ. και αύξηση μεγεθών το 2019

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στα 5,383 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,879 εκατ. ευρώ το 2018 ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της BriQ Properties ΑΕΕΕΑΠ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 87,0%.

  Κατά τη χρήση 2019 η Εταιρεία πέτυχε την αύξηση όλων των χρηματοοικονομικών μεγεθών της, ειδικότερα:

  -Την 16η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς, με ποσοστό κάλυψης 100%, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αντλώντας κεφάλαια συνολικού ποσού € 50.070 χιλ.. Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, η ελεύθερη διασπορά των μετοχών ανήλθε σε 45,8% έναντι 20,7% που ήταν πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

  -Την 31η Δεκεμβρίου 2019, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλάμβανε 22 ακίνητα (κυρίως γραφεία, αποθήκες και ξενοδοχεία) συνολικής επιφάνειας 58 χιλ. τ.μ. με αξία € 59.997 χιλ. έναντι αξίας € 39.812 χιλ. την 31.12.2018. Η αύξηση της αξίας των ακινήτων την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν € 20.185 χιλ. (+50,7%) εν σχέσει με την 31η Δεκεμβρίου 2018.

  -Η Εταιρεία υλοποίησε 8 νέες επενδύσεις σε ακίνητα εντός του 2019, συνολικού ποσού επένδυσης € 15.942 χιλ., κατέγραψε αναπροσαρμογή του υφισταμένου χαρτοφυλακίου κατά € 4.032 χιλ. και προχώρησε σε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 196 χιλ..

  -Τα έσοδα από μισθώματα της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε € 2.928 χιλ. έναντι € 2.175 χιλ. για τη χρήση 2018 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 34,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των εσόδων προερχόμενων από τις νέες επενδύσεις της Εταιρείας.

  -Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, αυξήθηκαν κατά 28,9%
  και ανήλθαν σε € 1.852 χιλ. έναντι € 1.436 χιλ. για τη χρήση 2018.

  -Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 5.581 χιλ. έναντι € 3.121 χιλ. της περσινής χρήσης εμφανίζοντας αύξηση 78,8%.

  -Τα αποτελέσματα προ φόρων μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε ποσό € 1.549 χιλ. έναντι ποσού € 1.387 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση 11,7%.

  - Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν σε € 37.568 χιλ. έναντι € 1.303 ταμειακών διαθεσίμων την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

  Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.briqproperties.gr) την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020.

  Η Εσωτερική Αξία της Εταιρείας (NAV) της 31ης Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε € 83.944 χιλ. ή €2,35 ανά μετοχή.

  Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας περιλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες:

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ