Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 25-Οκτ-2017 14:19

  ΕΛΤΕΧ - Άνεμος: Δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης δίνει νέα ώθηση στους εθνικούς πράσινους στόχους

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρεία επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων της, διαθέτοντας 240,85 MW σε λειτουργία,145 MW υπό κατασκευή, 636 MW σε αδειοδότηση


   

  Με άξονα την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς της, η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ –παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα λόγω της παρατεταµένης κρίσης– συνεχίζει δυναµικά την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), µε έµφαση στα αιολικά πάρκα.

  Σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας ανέρχεται σε 240,85 MW, τα οποία αφορούν δεκατέσσερα αιολικά πάρκα 233,90 MW, ένα µικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό 2,00 MW. Υπό κατασκευή βρίσκονται επτά νέα αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 145 MW, σε Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναµένεται αύξηση εγκατεστηµένης ισχύος του οµίλου κατά περίπου 35 ΜW. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαµβάνει επιπλέον έργα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 636 MW που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, εκ των οποίων 113 MW µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

  Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της:
  * Εντοπίζει περιοχές για εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Πάρκων.
  * Πραγµατοποιεί µετρήσεις και εκπονεί µελέτες αξιολόγησης του αιολικού δυναµικού.
  * Εκπονεί όλο το εύρος των απαραίτητων µελετών και σχεδίων και προβαίνει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ. 
  * Επιβλέπει την κατασκευή των έργων, η οποία περιλαµβάνει:
  - Εκπόνηση µελετών - βελτιστοποίηση έργων
  - Προµήθειες εξοπλισµού (ανεµογεννήτριες)
  - Ανάθεση και επίβλεψη εργασιών
  * Εποπτεύει τη λειτουργία των Αιολικών της Πάρκων και διαχειρίζεται/επιλύει οποιαδήποτε προβλήµατα προκύψουν, φροντίζει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

  Η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό σε κάθε έργο, το οποίο επιβλέπει τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλειά του. Στα κεντρικά της γραφεία διαθέτει online σύστηµα εποπτείας και ελέγχου για την επίβλεψη της λειτουργίας, της διαθεσιµότητας των ανεµογεννητριών και την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, και ενώ εργάζεται συστηµατικά για την αδειοδοτική ωρίµανση των έργων που ήδη υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό της, συνεχίζει τις µετρήσεις αιολικού δυναµικού στην Ελλάδα, αναζητώντας νέες θέσεις για την υλοποίηση έργων.

  Το 2014 η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, ύστερα από µια "νεκρή" ως προς τις εισαγωγές νέων εταιρειών πενταετία, εισήχθη στο Χρηµατιστήριο, ενώ κατά την περίοδο 2010-2016 σχεδόν τριπλασίασε την εγκατεστηµένη ισχύ της. Ως ένας από τους βασικούς παίκτες της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά, η  ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ανήλθε στη δεύτερη θέση µεταξύ των εταιρειών µε τη µεγαλύτερη εγκατεστηµένη ισχύ. Επιπλέον, κατέχει άνω του 10% της εγχώριας αγοράς αιολικών πάρκων σε όρους εγκατεστηµένης ισχύος.

  Η εταιρεία είναι από τις δυναμικότερα αναπτυσσόµενες του κλάδου, παρουσιάζοντας µέσο ρυθµό ανάπτυξης της τάξεως του 16% µε βάση τις πωλήσεις από το 2009 µέχρι και τον Δεκέµβριο του 2016. Έχει ευθυγραµµιστεί και προετοιµάζεται για την επιτυχή συµµετοχή της στο νέο σχήµα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατ’ εφαρµογή των "Κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020" (EEAG 2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύµφωνα µε το νέο σχήµα, από 01/01/2017 και µετά οι αποζηµιώσεις των νέων Συµβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα καθορίζονται µέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Με αυτό το δεδοµένο, η εταιρεία επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων της.

  Αιολική ενέργεια

  Με βάση το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης (ΕΣΔ) που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010, σε συνέχεια της κοινοτικής οδηγίας (2009/28/ΕΚ) για τις ΑΠΕ στο πλαίσιο των πολιτικών για το κλίµα και την ενέργεια (επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων "20-20-20"), η εγκατεστηµένη ισχύς αιολικών πάρκων το 2020 πρέπει να ανέρχεται σε 7.500 MW. Με βάση την τελευταία ετήσια έκθεση της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ - Δεκέµβριος 2016), η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2.374 MW, καταγράφοντας µια σηµαντική απόκλιση –σχεδόν κατά ένα τρίτο– του επιδιωκόµενου ευρωπαϊκού στόχου. Παράλληλα, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ευρωπαϊκού συνδέσµου Wind Europe για τις προοπτικές του κλάδου των αιολικών, την τετραετία 2017-2020 στην Ελλάδα αναµένεται να εγκατασταθούν 800 MW, ενώ για το πρώτο εξάµηνο του 2017 η ίδια έκθεση αναφέρει ότι στη χώρα µας προστέθηκαν νέες αιολικές εγκαταστάσεις εγκατεστηµένης ισχύος 46 MW.

  Από τα παραπάνω εξάγεται ότι, παρά την αναπτυξιακή δυναµική που επέδειξαν οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια –ιδίως µετά το 2008–, εντούτοις τα περιθώρια και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου τα επόµενα χρόνια είναι σηµαντικά, ενώ αντίστοιχα αναγκαία καθίσταται η εντονότερη υποστήριξη του κλάδου των αιολικών, δεδοµένης της απόκλισης από τον επιδιωκόµενο ευρωπαϊκό στόχο "20-20-20" για το περιβάλλον και την ενέργεια.

  ΠΙΝ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ