Στην πτώση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία και τη συρρίκνωση των τουριστικών εισπράξεων, τον Ιούλιο 2016, αναφέρεται το τελευταίο οικονομικό δελτίο "7 Ημέρες Οικονομία" της Eurobank

Η τράπεζα κρίνει ως ανησυχητικό στοιχείο την πορεία των τουριστικών εισπράξεων. Με δεδομένο ότι η τουριστική βιομηχανία έχει σημαντική συνεισφορά – άμεση και έμμεση – στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, επισημαίνει, ενδεχόμενη συνέχιση της πτωτικής πορείας των τουριστικών εσόδων θα αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

"Σημειώνουμε ότι για να επαληθευτεί η πρόβλεψη (ΤτΕ και ΕΕ) για ήπια ύφεση της τάξης του -0,3% το 2016, θα πρέπει στο 2ο εξάμηνο 2016 να σημειωθεί αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά +0,4% (με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία) από -1,0% το 1ο εξάμηνο 2016", λένε οι αναλυτές. 

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας τα τελευταία στοιχεία, οι αναλυτές παρατηρούν πως ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, δηλαδή ο δείκτης που μετρά την αξία των πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές, παρουσίασε ετήσια πτώση -5,90% τον Ιούλιο 2016 από -8,21% τον Ιούνιο 2016. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε από τον κλάδο της ενέργειας (-21,72%) κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Σε επίπεδο διψήφιων κλάδων βάσει της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων Nace Rev. 2, οι κατηγορίες των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (-21,54%), των τροφίμων (-6,47%) και του καπνού (- 14,08%) είχαν την υψηλότερη συνεισφορά στην πτώση των βιομηχανικών πωλήσεων. 

Ο Ιούλιος 2016 ήταν ο 21ος συνεχής μήνας που καταγράφεται πτώση των πωλήσεων στη βιομηχανία. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοεμβρίου 2014 - Ιουλίου 2016, η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή ήταν -9,90%. Το αντίστοιχο μέγεθος για το δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία διαμορφώθηκε στο -7,56%. Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι η μεγάλη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ήταν κυρίως ονομαστική παρά πραγματική. Μια εκτίμηση της μέσης πραγματικής μεταβολής εξάγεται από την αφαίρεση των δύο προαναφερθέντων μεγεθών, ήτοι -9,90% - (-7,56%) = -2,34%. Το τελευταίο μέγεθος είναι περισσότερο συμβατό με την πορεία της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας τα δύο τελευταία χρόνια.

Ποια είναι η δομή του προϊόντος που παράγεται από τις μεταποιητικές βιομηχανίες στην ελληνική οικονομία; Ποιοι τομείς έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά; Το 2014 (τελευταίες διαθέσιμες ετήσιες παρατηρήσεις από τη Eurostat) τα στοιχεία είχαν ως εξής:

τρόφιμα, ποτά και καπνός (συνεισφορά σε όρους προστιθέμενης αξίας 32,07% και σε όρους προϊόντος 27,97%), κλωστοϋφαντουργικές ύλες, είδη ένδυσης, δέρματα και είδη υπόδησης (3,92% και 2,85%), ξύλο, φελλός, χαρτί, προϊόντα από χαρτί, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (4,74% και 3,89%), παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα (10,41% και 30,83%), χημικά προϊόντα (4,21% και 3,39%), βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα (3,05% και 2,29%), προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη και μη μεταλλικά ορυκτά (6,43% και 6,12%), βασικά μέταλλα και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (16,71% και 12,79%), ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα (1,69% και 1,01%), ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (1,70% και 1,82%), μηχανήματα και είδη εξοπλισμού (3,27% και 1,72%), μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα και λοιπός εξοπλισμός μεταφορών (1,47% και 0,73%), έπιπλα και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (2,97% και 1,92%) και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (7,38% και 2,66%). 

Στο επίπεδο των εμπορικών και χρηματοοικονομικών σχέσεων με χώρες από την αλλοδαπή, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) παρουσίασε μείωση σε ετήσια βάση κατά -€1,07 δις τον Ιούλιο 2016. Αυτή η μεταβολή προήλθε από τις μειώσεις των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων κατά -€643,35, -€138,96, -€196,12 και -€95,30 εκατ. αντίστοιχα. Το μέγεθος της πτώσης του ΙΤΣ συνδέεται με ισχυρά αποτελέσματα βάσης λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων στο τέλος του Ιουνίου 2015 (μεγάλη πτώση των εισαγωγών τον Ιούλιο 2015).

Ένα ανησυχητικό στοιχείο που προκύπτει από τη δημοσίευση των στοιχείων του ΙΤΣ είναι η πορεία των τουριστικών εισπράξεων. Από τον Απρίλιο 2016 η ετήσια μεταβολή της εν λόγω μεταβλητής κινείται σε αρνητικό έδαφος και τον Ιούλιο 2016 διαμορφώθηκε στο -3,50% από - 5,37% τον Ιούνιο 2016. Το αντίστοιχο μέγεθος για το σύνολο του 7μήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 ήταν -4,85% από +8,24% το 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015. Με δεδομένο ότι η τουριστική βιομηχανία έχει σημαντική συνεισφορά – άμεση και έμμεση – στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, ενδεχόμενη συνέχιση της πτωτικής πορείας των τουριστικών εσόδων θα αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνουμε ότι για να επαληθευτεί η πρόβλεψη (ΤτΕ και ΕΕ) για ήπια ύφεση της τάξης του -0,3% το 2016, θα πρέπει στο 2ο εξάμηνο 2016 να σημειωθεί αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά +0,4% (με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία) από -1,0% το 1ο εξάμηνο 2016.