Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΑ
Κυριακή 28/5 11:15

Συνεχής ενημέρωση *

Θέσεις εργασίας

Σύμβουλος Πωλήσεων

Ο Εκδοτικός Οίκος Διας ψάχνει για δυναμικό επαγγελματία στο χώρο των πωλήσεων και της διαφήμισης με αγάπη για την επικοινωνία και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη, πρόθυμο να εκπαιδευτεί για να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που διαλαμβάνει ο ρόλος του Υπεύθυνου Πωλήσεων.

Καθήκοντα
 • Προώθηση πωλήσεων στην Κύπρο ή στην Ελλάδα.
 • Παρουσιάσεις και κλείσιμο συμφωνιών με πελάτες.
 • Ανάπτυξη πελατολογίου και ενίσχυση σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες.
Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες
 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου στη Διαφήμιση, Μάρκετινγκ ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου.
 • Ικανός χρήστης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office).
 • Ο κατάλληλος υποψήφιος να είναι άτομο αξιόπιστο, πελατοκεντρικό, με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και πολύ καλή γνώση της Αγοράς και του Μάρκετινγκ.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.
Αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο Email:
vacancies@diaspublishing.com μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 το αργότερο.

Δημοσιογράφος

Ψάχνουμε για δημοσιογράφο με ενδιαφέρον για τη διερευνητική δημοσιογραφία, τα κοινωνικά δρώμενα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γνώστη του Ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών για να στελεχώσει την ομάδα της πρώτης διαδικτυακής πύλης της Κύπρου, στην Ελλάδα.

Καθήκοντα
 • Συνεντεύξεις
 • Ρεπορτάζ (Οικονομικού Περιεχομένου)
 • Διεξαγωγή ερευνών
 • Αξιολόγηση ειδήσεων
Απαιτούμενα προσόντα / ικανότητες
 • Σπουδές στον τομέα της δημοσιογραφίας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αξιολόγησης ειδήσεων και σύνταξης κειμένων στα Αγγλικά και στα Ελληνικά
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (MS Office, τεχνολογία Ίντερνετ κλπ)
 • Εμπειρία στη δημοσιογραφία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.
Αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο Email:
vacancies@diaspublishing.com μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 το αργότερο.

Προγραμματιστής web εφαρμογών

Είδος απασχόλησης: Πλήρης (full time)
Καθήκοντα Συντήρηση των δικτυακών εφαρμογών του capital.gr
Aνάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών για το web site
Διαχείριση των web servers του capital.gr
Απαιτούμενες γνώσεις: Javascript, T-SQL, ASP.NET, C#, Java, SQL Server administration, IIS administration
Προσφέρονται: Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών, διαρκής εκπαίδευση, bonus
Αιτήσεις Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο Email:
webmaster@capital.gr
Επιστροφή στη κορυφή