Γράφημα Γενικού Δείκτη ΧΑΑ
Κυριακή 28/5 11:19

Συνεχής ενημέρωση *

Οικονομικά στοιχεία

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ.CAPITAL.GR A.E
Ισολογισμός 2014
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΓΔΟΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/14)
Ισολογισμός 2013
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/13)
Ισολογισμός 2012
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/12)
Επιστροφή στη κορυφή