Σταθεροποιήθηκε η οικονομία της Κίνας στο γ΄ τρίμηνο, εμφανίζοντας ανάπτυξη 6,7% η οποία τροφοδοτήθηκε από την εύκολη πίστωση, μια καυτή αγορά κατοικίας και άλλα μέτρα τόνωσης που οι οικονομολόγοι δηλώνουν πως έρχονται σε βάρος των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων.

Η ανάπτυξη του γ΄ τριμήνου, είναι αντίστοιχη με το ποσοστό που καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο και αντίστοιχο με τις προσδοκίες της αγοράς και των οικονομολόγων.

Οι Κινέζοι ηγέτες είχαν εμφανιστεί αισιόδοξοι για την οικονομία προσφάτως, η οποία βρισκόταν σε πορεία επιβράδυνσης τα τελευταία χρόνια, αλλά της οποίας οι επιδόσεις είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της κυβέρνησης για ανάπτυξη 6,5% ή και υψηλότερα.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως ο ισχυρότερος ρυθμός ανάπτυξης θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, με την υποστήριξη σειράς δανείων και κυβερνητικών δαπανών που έχουν τροφοδοτήσει τις δαπάνες υποδομές και την ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων.