Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Απρ-2018 00:04

  Όλα τα "SOS" για τις φετινές δηλώσεις

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Φιλοθέης Μακριδάκη 

  Ανοιξε την προηγούμενη εβδομάδα η εφαρµογή στο Taxis από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2018 για τα εισοδήµατα που εισπράξαµε από όλες τις πηγές δραστηριοτήτων µέσα στο 2017, και συγκεκριµένα από 1/1 έως και 31/12 του 2017.

  Ας δούµε, λοιπόν, τις αλλαγές που θα διαπιστώσουµε στο νέο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να είναι πιο εύκολη για όλους µας η συµπλήρωση αυτού. Αρχικά να γνωρίζουµε ότι υπάρχει κατάργηση της πολυσυζητηµένης διάταξης που προέβλεπε έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος κάθε φυσικού προσώπου της τάξεως του 10% του ποσού των δαπανών που έχει πραγµατοποιήσει για ιατρική, φαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη. Η παλιά ισχύουσα διάταξη έλεγε ότι, εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατοµικού εισοδήµατος, δίνουν έκπτωση φόρου 10%. Αυτό, λοιπόν, πλέον δεν ισχύει. Οι εν λόγω δαπάνες, βεβαίως, δεν θα χαθούν, αλλά θα συνυπολογιστούν και θα συµπεριληφθούν στις λοιπές δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για την κατοχύρωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου. Συνέπεια της κατάργησης της έκπτωσης των ιατρικών και φαρµακευτικών δαπανών από τον φόρο εισοδήµατος θα είναι η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση φέτος των φυσικών προσώπων όταν θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. Κοντολογίς, χάνεται µια πολύ καλή πηγή δυνατότητας µείωσης του οφειλόµενου φόρου, διότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, και ιδιαίτερα οι υπερήλικες, αυτές τις δαπάνες τις πραγµατοποιούν σε µεγάλο ποσοστό.

  Επίσης καταργείται η φοροαπαλλαγή των βουλευτών και των δικαστικών λειτουργών. Οι διατάξεις αυτές προέβλεπαν έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζηµίωσης και των συνολικών αποδοχών των δικαστικών λειτουργών ποσού ίσου µε το 25% του ακαθάριστου ποσού αυτών ως τεκµαρτού για την κάλυψη των δαπανών άσκησης του βουλευτικού και του δικαστικού λειτουργήµατος αντίστοιχα. 

  Η κατάργηση της έκπτωσης ισχύει και για τους εν ενεργεία και για τους συνταξιούχους λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και για τα µέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόµου, λόγω του θανάτου των αυτών.

  Νέοι κωδικοί

  Θα υπάρξουν ορισµένοι νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1. Συγκεκριµένα, στον πίνακα 7 της 4ης σελίδας του Ε1 ενεργοποιείται ξανά ο κωδικός 049, γνωστός σε όλους µας, που συγκέντρωνε τις αποδείξεις δαπανών και ήταν απενεργοποιηµένος τα τελευταία έτη, και δίπλα σε αυτόν προστίθεται και ο κωδικός 050. Στον κωδικό 049 για τον υπόχρεο φορολογούµενο και στον κωδικό 050 για τη σύζυγό του θα είναι δοσµένα σε µορφή πίνακα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τα ποσά των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν το 2017 για αγορές αγαθών και υπηρεσιών µε "πλαστικό χρήµα". Οι κωδικοί αυτοί θα είναι εντός εισαγωγικών προσυµπληρωµένοι µόνο στα Ε1 µισθωτών, συνταξιούχων και κατ’ επάγγελµα αγροτών, διότι αυτοί είναι και οι µόνοι που έχουν αφορολόγητο και για αυτούς µόνο έχει νόηµα η συγκέντρωση αποδείξεων. Οι επαγγελµατίες έχουν αφορολόγητο µηδέν. Κάτι το οποίο χρειάζεται να αλλαχτεί και ας ελπίσουµε ότι δεν είναι πολύ µακριά αυτή η στιγµή.

  Στους κωδικούς 049-050 θα υπάρχει η δυνατότητα για τους φορολογούµενους και τους φοροτεχνικούς τους να επέµβουν και να αλλάξουν τα ποσά που οι τράπεζες θα έχουν στείλει στην ΑΑΔΕ για τη διαµόρφωση του αφορολογήτου. Αυτή η δυνατότητα θα δοθεί διότι ενδεχοµένως να µην εµφανιστούν δαπάνες όπως πληρωµές που θα έχουν γίνει µε µεταφορά χρηµατικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασµούς σε λογαριασµούς επαγγελµατιών όπως δικηγόρων, ιατρών και λοιπών οι οποίοι δεν θα έχουν δηλωθεί ως επαγγελµατικοί. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογούµενοι µπορούν να επικαλεστούν σε έναν πιθανό έλεγχο από τη ΔΟΥ τα ενηµερωτικά statements της τράπεζας ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθότητα του ύψους των δηλωθεισών δαπανών.
  Επίσης, από τον πίνακα 7 στην 4η σελίδα αφαιρέθηκαν οι κωδικοί 051-052, όπου συµπληρώνονταν οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής, νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής περίθαλψης, εφόσον πλέον δεν ισχύει η διάταξη που έδινε επιστροφή φόρου 10% όταν οι δαπάνες αυτές ήταν πάνω από το 5% του εισοδήµατος του φορολογούµενου.

  Η φιλοξενία
  Σηµαντική αλλαγή είναι ότι στο φετινό Ε1 η ΑΑΔΕ πρόσθεσε για πρώτη φορά κωδικούς που πρέπει να συµπληρωθούν από όσους φορολογούµενους φιλοξενούν στις κύριες κατοικίες τους άτοµα τα οποία δεν είναι εξαρτώµενα µέλη αυτών. Έτσι, στην 1η σελίδα του εντύπου και στον πίνακα 2, όπου συµπληρώνονται διάφορα χρήσιµα πληροφοριακά στοιχεία, έχει προστεθεί η παράγραφος 20 µε τους κωδικούς 007 και 008, όπου ο υπόχρεος και η σύζυγος ή συµβία θα πρέπει να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κύρια κατοικία τους άτοµα τα οποία δεν είναι εξαρτώµενα µέλη της οικογένειάς τους. Αυτό έγινε προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να εντοπίσουν µέσω διασταυρώσεων στοιχείων µε τις δηλώσεις όσων δηλώνουν φιλοξενούµενοι τις περιπτώσεις των φορολογούµενων οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ότι φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων. Κάτι τέτοιο γινόταν άλλοτε για όφελος του φιλοξενούµενου και άλλοτε για όφελος του ιδιοκτήτη. Με τον τρόπο αυτό, για παράδειγµα, πιο συγκεκριµένα, κάποιοι µπορούσαν να αποφύγουν τεκµήρια διαβίωσης για τις κατοικίες τους. Όποιος συµπληρώνει έναν από τους κωδικούς 092 κ.λπ. του εντύπου Ε1 δηλώνοντας φιλοξενούµενος δεν βαρύνεται µε το τεκµήριο διαβίωσης της κύριας κατοικίας. 
  Επίσης, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών απέφευγαν τον φόρο από το εισόδηµα των ενοικίων που έπρεπε να δηλώσουν ότι εισπράττουν. Ένας ενοικιαστής που θα εµφανιστεί ως φιλοξενούµενος του ιδιοκτήτη θα τον απαλλάξει από τον φόρο εισοδήµατος 15% έως 45%, ανάλογα µε το ύψος των εισοδηµάτων από ενοίκια, για τα ενοίκια τα οποία του δίνει.

  * Η κα Φιλοθέη Μακριδάκη είναι φοροτεχνικός - σύµβουλος επιχειρήσεων

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων