Συνεχης ενημερωση

  Αντιστάσεις - Στηρίξεις (Τελευταία Ενημέρωση: 27/10/2017 05:13)

  INDEX & BOND FUTURES

  EUROPE

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  ESTOXX 50 26/10 3.635,00 1,28% 3475 3546 3591 3617 3662 3688 3759
  DAX 30 26/10 13.147,00 1,33% 12621 12851 12999 13081 13229 13311 13541
  CAC 40 26/10 5.455,00 1,50% 5261 5346 5401 5430 5485 5514 5599
  FTSE 100 26/10 7.487,00 0,53% 7375 7423 7455 7472 7503 7520 7568
  SMI 35 26/10 9.172,00 0,80% 8877 9011 9091 9145 9225 9279 9413
  FTSEMIB 26/10 22.807,00 1,61% 21886 22290 22549 22694 22952 23097 23501
  ΙΒΕΧ 35 26/10 10.348,00 1,92% 9694 9996 10172 10297 10473 10599 10900
  FTSE 25 26/10 1.949,06 0,27% 1905 1929 1939 1953 1963 1976 2000
  EURO BUND 26/10 161,69 0,36% 159,45 160,5 161,09 161,55 162,14 162,6 163,65

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  DOW JONES 30 26/10 23.348,00 0,15% 23117 23232 23290 23347 23405 23462 23577
  S&P 500 26/10 2.562,00 0,10% 2541,8 2551,3 2557 2560,8 2566 2570 2580
  NASDAQ 100 26/10 6.089,00 0,39% 5951 6012 6051 6073 6112 6135 6196

  CURRENCIES FUTURES

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  EURUSD 26/10 1,36 -0,12% 1,3536 1,3592 1,3619 1,3648 1,3675 1,3704 1,376
  GBPUSD 26/10 162,02 -0,13% 159,67 160,89 161,46 162,11 162,68 163,33 164,55
  JPYUSD 26/10 91,26 -0,18% 90,2 90,76 91,01 91,32 91,57 91,88 92,44
  USDCAD 26/10 1,28 -0,53% 1,267 1,2749 1,2797 1,2828 1,2876 1,2907 1,2986
  AUDUSD 26/10 ,77 0,38% 0,7552 0,7616 0,7639 0,768 0,7703 0,7744 0,7808

  COMMODITY FUTURES

  ENERGY

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  CRUDE OIL 26/10 52,84 1,28% 50,66 51,6 52,22 52,54 53,16 53,48 54,42
  BRENT OIL 26/10 59,52 1,92% 56,02 57,52 58,52 59,03 60,03 60,53 62,04
  NATURAL GAS 26/10 2,90 -1,13% 2,754 2,828 2,862 2,902 2,936 2,976 3,05

  METALS

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  GOLD 26/10 1.267,00 -0,83% 1238 1255 1261 1272 1278 1289 1305
  SILVER 26/10 17,00 -2,44% 15,94 16,52 16,76 17,11 17,34 17,69 18,28
  COPPER 26/10 2,31 -1,56% 2,167 2,247 2,276 2,326 2,355 2,406 2,485
  Όροι χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης
  Το παρόν εκδόθηκε από την e-FSW, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το παρόν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό. Η e-FSW και άλλοι που συνδέονται με αυτήν, ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτή. Τα δεδομένα ή σχόλια που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, τα οποία όμως η e-FSW δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι ακριβή και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των δεδομένων ή σχόλιων που περιέχονται στο παρόν, τα οποία μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την e-FSW όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος

  Επεξήγηση όρων

  S3 - S2 - S1
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η προσφορά
  γίνεται μικρότερη από τη ζήτηση.
  Cr. Point
  Είναι η τιμή στην οποία είναι πιθανή η
  αλλαγή της τάσης.
  R1 - R2 - R3
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η ζήτηση
  γίνεται μικρότερη από τη προσφορά.