Συνεχης ενημερωση

  Αντιστάσεις - Στηρίξεις (Τελευταία Ενημέρωση: 12/06/2018 12:30)

  INDEX & BOND FUTURES

  EUROPE

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  ESTOXX 50 11/06 3.487,00 1,13% 3365 3419 3453 3473 3507 3527 3581
  DAX 30 11/06 12.884,00 0,65% 12532 12686 12785 12840 12939 12994 13148
  CAC 40 11/06 5.474,00 0,43% 5410 5439 5457 5468 5486 5498 5527
  FTSE 100 11/06 7.737,00 0,73% 7575 7650 7694 7725 7769 7800 7875
  SMI 35 11/06 8.633,00 1,21% 8335 8468 8551 8601 8684 8734 8867
  FTSEMIB 11/06 22.086,00 3,42% 21190 21589 21838 21989 22237 22388 22787
  ΙΒΕΧ 35 11/06 9.890,00 1,11% 9630 9748 9819 9867 9938 9985 10104
  FTSE 25 11/06 2.027,53 -0,64% 1969 1995 2011 2022 2038 2049 2076
  EURO BUND 11/06 159,58 -0,36% 158,55 159,15 159,37 159,75 159,97 160,35 160,95

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  DOW JONES 30 11/06 25.323,00 0,01% 24982 25150 25237 25318 25405 25486 25654
  S&P 500 11/06 2.786,00 0,25% 2745 2765 2775 2785 2795 2805 2825
  NASDAQ 100 11/06 7.191,00 0,56% 7059 7122 7157 7185 7220 7249 7312

  CURRENCIES FUTURES

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  EURUSD 11/06 1,36 -0,12% 1,3536 1,3592 1,3619 1,3648 1,3675 1,3704 1,376
  GBPUSD 11/06 162,02 -0,13% 159,67 160,89 161,46 162,11 162,68 163,33 164,55
  JPYUSD 11/06 91,26 -0,18% 90,2 90,76 91,01 91,32 91,57 91,88 92,44
  USDCAD 11/06 1,30 0,17% 1,2843 1,2916 1,295 1,2989 1,3023 1,3062 1,3135
  AUDUSD 11/06 ,76 0,42% 0,7546 0,7577 0,7594 0,7608 0,7625 0,7639 0,767

  COMMODITY FUTURES

  ENERGY

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  CRUDE OIL 11/06 66,06 0,72% 62,81 64,28 65,17 65,75 66,64 67,22 68,69
  BRENT OIL 11/06 76,40 -0,01% 73,66 74,96 75,68 76,26 76,98 77,56 78,86
  NATURAL GAS 11/06 2,95 1,76% 2,838 2,891 2,921 2,944 2,974 2,997 3,05

  METALS

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  GOLD 11/06 1.300,00 0,12% 1283 1291 1296 1299 1304 1307 1315
  SILVER 11/06 17,00 -2,44% 15,94 16,52 16,76 17,11 17,34 17,69 18,28
  COPPER 11/06 3,01 -1,07% 2,967 2,991 3 3,015 3,024 3,039 3,063
  Όροι χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης
  Το παρόν εκδόθηκε από την e-FSW, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το παρόν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό. Η e-FSW και άλλοι που συνδέονται με αυτήν, ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτή. Τα δεδομένα ή σχόλια που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, τα οποία όμως η e-FSW δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι ακριβή και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των δεδομένων ή σχόλιων που περιέχονται στο παρόν, τα οποία μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την e-FSW όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος

  Επεξήγηση όρων

  S3 - S2 - S1
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η προσφορά
  γίνεται μικρότερη από τη ζήτηση.
  Cr. Point
  Είναι η τιμή στην οποία είναι πιθανή η
  αλλαγή της τάσης.
  R1 - R2 - R3
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η ζήτηση
  γίνεται μικρότερη από τη προσφορά.