Συνεχης ενημερωση

  Αντιστάσεις - Στηρίξεις (Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2018 09:38)

  INDEX & BOND FUTURES

  EUROPE

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  ESTOXX 50 19/02 3.404,00 -0,67% 3329 3371 3388 3413 3430 3455 3497
  DAX 30 19/02 12.522,00 0,60% 12472 12495 12508 12518 12531 12541 12564
  CAC 40 19/02 5.256,00 -0,48% 5173 5220 5238 5268 5286 5315 5363
  FTSE 100 19/02 7.248,00 -0,64% 7132 7198 7223 7265 7289 7331 7397
  SMI 35 19/02 8.825,00 -0,79% 8616 8734 8779 8852 8897 8970 9088
  FTSEMIB 19/02 22.569,00 -1,00% 22083 22375 22472 22666 22763 22958 23249
  FTSE 25 19/02 2.171,48 0,89% 2115 2140 2156 2166 2181 2191 2216
  EURO BUND 19/02 158,30 -0,12% 157,61 157,97 158,14 158,33 158,5 158,69 159,05

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  DOW JONES 30 19/02 25.236,00 0,01% 24636 24947 25091 25258 25402 25569 25880
  S&P 500 19/02 ,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0
  NASDAQ 100 19/02 ,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0

  CURRENCIES FUTURES

  USA

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  EURUSD 19/02 ,00 0,00% 0 0 0 0 0 0 0
  GBPUSD 19/02 162,02 -0,13% 159,67 160,89 161,46 162,11 162,68 163,33 164,55
  JPYUSD 19/02 91,26 -0,18% 90,2 90,76 91,01 91,32 91,57 91,88 92,44
  USDCAD 19/02 1,26 0,05% 1,2431 1,2496 1,2529 1,2561 1,2594 1,2626 1,2691
  AUDUSD 19/02 ,79 0,04% 0,7837 0,7876 0,7894 0,7915 0,7933 0,7954 0,7993

  COMMODITY FUTURES

  ENERGY

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  CRUDE OIL 19/02 61,34 1,22% 57,06 58,98 60,16 60,9 62,08 62,82 64,74
  BRENT OIL 19/02 65,61 1,09% 63,75 64,63 65,12 65,51 66 66,39 67,27
  NATURAL GAS 19/02 2,58 -0,27% 2,392 2,485 2,532 2,578 2,625 2,671 2,764

  METALS

  FUTURE ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ S3 S2 S1 CR. POINT R1 R2 R3
  GOLD 19/02 1.347,00 -0,15% 1337 1343 1345 1348 1350 1354 1359
  Όροι χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης
  Το παρόν εκδόθηκε από την e-FSW, και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλεται ή να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Το παρόν έχει ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφόρησης και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό. Η e-FSW και άλλοι που συνδέονται με αυτήν, ενδέχεται να έχουν συμμετοχές και ενδέχεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν. Οι επενδύσεις που αναλύονται στο έντυπο αυτό μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους και την οικονομική κατάστασή τους. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν υπόκεινται σε επενδυτικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτή. Τα δεδομένα ή σχόλια που περιέχονται στο παρόν προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, τα οποία όμως η e-FSW δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι ακριβή και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα ή χρονική καταλληλότητα των δεδομένων ή σχόλιων που περιέχονται στο παρόν, τα οποία μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από την e-FSW όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος

  Επεξήγηση όρων

  S3 - S2 - S1
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η προσφορά
  γίνεται μικρότερη από τη ζήτηση.
  Cr. Point
  Είναι η τιμή στην οποία είναι πιθανή η
  αλλαγή της τάσης.
  R1 - R2 - R3
  Ορίζουν το επίπεδο στο οποίο η ζήτηση
  γίνεται μικρότερη από τη προσφορά.