Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Απρ-2018 18:45

  ElvalHalcor: Οι βασικοί στόχοι για το 2018

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 2017, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της καθώς και των προοπτικών της προχώρησε η διοίκηση της ElvalHalcor σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

  Η διοίκηση της εταιρείας επισήμανε ότι για το 2018, η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της συνεχίζουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων, και την ενίσχυσή τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, προσφέροντας υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.

  Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της εταιρίας τόνισαν ότι το 2017 αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας, η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της πέτυχαν την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούνται.

  Αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 2017([1]) και ανήλθε σε Ευρώ 1.863 εκατ. έναντι Ευρώ 1.534 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε Ευρώ 160,5 εκατ. έναντι Ευρώ 124,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά Ευρώ 35,8 εκατ. ή 29%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε Ευρώ 63,9 εκατ., αυξημένα κατά 98%.

  Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

   

  Δημοσιευμένα

  Ετησιοποιημένα

  Ποσά  σε χιλ. Ευρώ

  2017

  2016

  2017

  2016

  Πωλήσεις

  1.150.369

  842.699

  1.863.320

  1.534.127

  Μικτό Κέρδος

  103.566

  74.182

  156.871

  114.056

  EBITDA

  113.206

  89.412

  160.521

  124.701

  α-EBITDA

  89.319

  88.120

  129.437

  118.047

  Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  69.616

  48.915

  101.967

  68.471

  Κέρδη πριν από φόρους

  50.674

  33.346

  63.924

  32.282

  Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

  33.549

  21.978

  -

  -

  Κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ)

  0,1188

  0,0802

  -

  -

                 


  Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη συγχώνευση που ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου 2017 ως προς το στρατηγικό και επιχειρησιακό μέρος, καθώς και στο μίγμα επενδύσεων της ElvalΗalcor και των θυγατρικών της, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική χρήση και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.

  Κλάδος αλουμινίου

  Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε Ευρώ 959 εκατ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 53,8 εκατ. έναντι Ευρώ 33,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

  Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

   

  Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

  Ποσά σε χιλ. Ευρώ

  2017

  2016

  Πωλήσεις

  958.756

  842.699

  Μικτό Κέρδος

  96.113

  74.182

  EBITDA

  110.398

  89.413

  Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  67.245

  48.916

  Κέρδη πριν από φόρους

  53.844

  33.347


  Για τα επόμενα δύο έτη, ο τομέας έλασης αλουμινίου θα επενδύσει Ευρώ 150 εκατ. σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές που ειδικότερα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου για το εργοστάσιο των Οινοφύτων,  με στόχο την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας, αρχικά πάνω από 20% και ταυτόχρονα να θέσει τη βάση ώστε, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

  Επιπλέον, ο τομέας αλουμινίου μέσω τόσο του τμήματος τεχνολογίας όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμέ και την UACJ Corp., στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

  Κλάδος χαλκού

  Κατά το 2017, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 10,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

  Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται.

  Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, τα προϊόντα έλασης χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη. Πρόκειται  κυρίως για προϊόντα για  βιομηχανική χρήση, τα οποία έχουν υψηλότερη κερδοφορία και αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρίας σε αντίθεση με το παρελθόν.

  Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

  Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

   

   

  Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

  Ποσά σε χιλ. Ευρώ

  2017

  2016

  Πωλήσεις

  922.772

  692.898

  Μικτό Κέρδος

  60.758

  39.934

  EBITDA

  50.123

  35.290

  Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  34.722

  19.617

  Κέρδη / (Ζημιές) πριν από φόρους

  10.079

  (965)

   

  Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου χαλκού αντανακλά τις επενδύσεις των προηγουμένων ετών καθώς και  την στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

  Τέλος, την 13 Απριλίου 2018 αποκτήθηκε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της "Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου Α.Ε.", με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής, και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της ElvalHalcor, τη μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων