Σε επιβεβαίωση της ακύρωσης της πώλησης του ΔΕΣΦΑ στη Socar προέβη η Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Η εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." (ΕΛΠΕ), στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Αζερική εταιρεία SOCAR, με επιστολή της, η οποία παρελήφθη στις 30.11.2016, δήλωσε προς το "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε." (ΤΑΙΠΕΔ) και την ΕΛΠΕ την απόφασή της να μην παρατείνει την Απώτατη Ημερομηνία, μέχρι την οποία οι τρεις προαναφερόμενες εταιρείες, η μεν SOCAR ως αγοράστρια, οι δε ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ ως πωλητές, είχαν ορίσει δια της από 21.12.2013 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ως χρονικό όριο για την πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων για την εκτέλεση της ανωτέρω αγοραπωλησίας. Ως Απώτατη Ημερομηνία είχε οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2016, η οποία και παρήλθε χωρίς να έχουν πληρωθεί όλες οι προαναφερόμενες αιρέσεις.

* Διαβάστε ακόμη:

- Οριστικό ναυάγιο για ΔΕΣΦΑ