Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 04-Ιαν-2023 17:17

  B&F: Αναβλήθηκε για τις 16/1 η έκτακτη ΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

  Ανακοίνωση Αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

  Η Εταιρεία με την επωνυμία "B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία"), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ. 3 του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με φυσική παρουσία στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Νέα Φιλαδέλφεια, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 01/12/2022 οικεία Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4601/2019: α) του από 25/11/2022 Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης, β) της Έκθεση Αποτίμησης της αξίας του διασπώμενου κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, γ) της από 31/12/2021 Λογιστικής Κατάστασης/Ισολογισμού  Μετασχηματισμού και δ) της Μελέτης Εκτίμησης ως προς την εύλογη αξία των ακινήτων ως παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.
  2. Έγκριση της μερικής διάσπασης αυτής με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας.
  3. Έγκριση του συνόλου των πράξεων, ενεργειών  και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρίας για τους σκοπούς της ως άνω μερικής διάσπασης.
  4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μερικής Διάσπασης.
  5. Έγκριση της επωνυμίας και του σχεδίου καταστατικού της Επωφελούμενης Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν.4601/2019.

  Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι, πέντε (5) μέτοχοι, ήτοι το σύνολο των μετόχων που εκπροσωπούν κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 4.414.217 κοινών ονομαστικών μετοχών (και αντίστοιχων 4.414.217 δικαιωμάτων ψήφου), ποσοστό 100 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ανεβλήθη, σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 ν. 4548 /2018, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο εκ των μετόχων κ. Βασίλειος Μπιθαράς, παριστάμενος αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με 1.524.548 μετοχές της Εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 34,54% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπώς ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του ανωτέρω αιτήματος, ορίστηκε η Δευτέρα 16/01/2023 και ώρα 09:00 π.μ. στον ίδιο τόπο (ανωτέρω έδρα της Εταιρείας) και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ημερήσιας διάταξης, ως στην από 01/12/2022 Πρόσκληση.

  Σημειώνεται ότι η μετ' αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της από 28/12/2022 συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (record date) της αναβληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλ. κατά την 28η Δεκεμβρίου 2022.

   

  Ν. Φιλαδέλφεια, 04/01/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ