Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Δεκ-2022 13:17

  Δέλτα Τεχνική: Δέκατη περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αθήνα, 09/12/2022

  Ανακοινώσεις

  1. Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  2. Πληρωμή 3ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

   


  1.  Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

   Η "ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής "το ΚΟΔ"), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής "η Εκδότρια"), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού από 22.06.2022 έως 22.12.2022 είναι η Τεταρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.

  Δικαιούχοι της εταιρικής πραξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τεταρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.

  H ημερομηνία κατα την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 10ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

  Το ποσό των τόκων για την ως ανω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 6.500 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγματευση στην Εναλλακτική αγορα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των 112.308,63 ευρώ, ήτοι ποσό 17,27825076 ευρώ ανα ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων), με βαση έτος 360 ημερών και τον πραγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

  Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Δεκεμβρίου 2022 ως ακολούθως :

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τραπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το αρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Ειδικα στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το αρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετα την παρέλευση ενός (1) έτους."

  2. Πληρωμή 3ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

   

  Η "ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής "η Εκδότρια" ή "η Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το αρθρο 3 παραγραφος 3.2 του προγραμματος, με ημερομηνία έκδοσης 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής "ΚΟΔ" ή "Δανειο"), θα προβεί στην πληρωμή τριακοσίων χιλιαδων (300.000,00) ευρώ, ήτοι στην αποπληρωμή της 3ης δόσης της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, κανονικώς σύμφωνα με τους όρους του Προγραμματος του Δανείου, στην 5η επέτειο του ΚΟΔ, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.

  Η "Εκδότρια", ανακοινώνει επίσης, για λόγους στρογγυλοποίησης και σύμφωνα με το αρθρο 4 του προγραμματος του ΚΟΔ και δυναμει της από 02/12/2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την απόφασή της να προβεί στην προπληρωμή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που έχουν εκδοθεί δυναμει του ΚΟΔ. Η προπληρωμή θα λαβει χώρα την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε  πέντε χιλιαδες πεντακόσια (5.500,00) ευρώ.

    Συνολικα θα καταβληθούν τρακόσιες πέντε χιλιαδες πεντακόσια (305.500,00) ευρώ.

    Συνεπώς, για καθε ομολογία ονομαστικής αξίας εξακοσίων δέκα οκτώ (618,00) ευρώ, ο ομολογιούχος θα λαβει το ποσό των σαραντα επτα (47,00) ευρώ.

    Δικαιούχοι των ανωτέρω καταβολών είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Τεταρτη 21η Δεκεμβρίου 2022.

  Από την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική τους  αξία πεντακοσίων εβδομήντα ενός (571,00) ευρώ και χωρίς το δικαίωμα πληρωμής της 3ης δόσης της ονομαστικής αξίας των ομολογιών.

  Από την ανωτέρω ημερομηνία, το σύνολο των ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 6.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας εξακοσίων δέκα οκτώ (571,00) ευρώ εκαστης.

  Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, τριακοσίων πέντε χιλιαδων πεντακοσίων (305.500,00) ευρώ, ήτοι τριαντα επτα (47,00) ευρώ ανα ομολογία, προς τους δικαιούχους των ομολογιών,  θα πραγματοποιηθεί μέσω της "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Πέμπτη 22η Δεκεμβρίου 2022 ως ακολούθως :

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τραπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το αρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

  2. Ειδικα στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το αρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετα την παρέλευση ενός (1) έτους."

  1.Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2. Πληρωμή 3ης Δόσης και Προπληρωμή Μέρους Ονομαστικής Αξίας Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ