Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Δεκ-2022 16:51

  B&F ABEE Ενδυμάτων: Από 15/12 η καταβολή του προσωρινού μερίσματος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

  Ανακοίνωση Διανομής προμερίσματος χρήσης 2022

  Η Εταιρεία "B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 07/12/2022 αποφάσισε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2022-30.06.2022 όπως εγκρίθηκαν με το από 29/09/2022 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη του τους όρους του ΚΟΔ όπως ισχύει .

  Ειδικότερα, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους του ΚΟΔ (όρος 8.2.κ), όπως έχει τροποποιηθεί με την από 18/10/2022 απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων, για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, προκύπτει ότι η Εταιρεία έως σήμερα έχει καταβάλει μερίσματα ύψους €6.960.932,77 και κατά συνέπεια, μετά και την κατάργηση του όρου 8.2. (μ) του ΚΟΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2022 και τις προηγούμενες χρήσεις υπολείπεται ποσό ύψους €4.658.142,31 έως του ποσοστού του 75% των καθαρών μετά φόρων κερδών.

  Υπό το πρίσμα των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού €2.500.000, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό €0,56635186 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α 201 /12.12.2019). Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 διαμορφώνεται σε €0,53803427 ανά μετοχή.

  Η καταβολή του ως άνω προσωρινού μερίσματος πληροί τις εκ του νόμου και του ΚΟΔ προϋποθέσεις, ήτοι δεν υπερβαίνει το 75% των καθαρών μετά φόρων κερδών που έχει πραγματοποιήσει η Εταιρεία ενώ παράλληλα ο Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA παραμένει μικρότερος ή ίσος του 3,5.

  Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων της B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ την 07/12/2022.

  Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο από 15/12/2022 έως και 15/03/2023.

  Ν. Φιλαδέλφεια, 08/12/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ