Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 31-Αυγ-2007 12:03

  Intrakat: Αποελέσματα α΄εξαμήνου

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  - Αύξηση 25,2% στις πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
  - Ταμειακά διαθέσιμα Ομίλου Euro140, 1 εκατ. - Δανεισμός Euro 115,6 εκατ.

  - Υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς η στρατηγική επέκτασης στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
  Αύξηση 25,2% σημείωσαν οι πωλήσεις από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS κατά το Α΄ εξάμηνο του 2007, που διαμορφώθηκαν στα Euro182,9 εκατ. έναντι Euro146,1 της αντίστοιχης περιόδου του 2006.

  Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα Euro9,7 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στα Euro2,9 εκατ., ενώ οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα Euro- 8,8 εκατ. έναντι Euro- 18,1 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Τα συνολικά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν Euro140,1 εκατ. και οι δανειακές υποχρεώσεις στα Euro 115,6 εκατ.

  Στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM TELECOM διότι ο εν λόγω Όμιλος ενοποιείται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, καθώς και οι πωλήσεις της Hellas OnLine, γιατί η εν λόγω εταιρία θεωρείτο κατά το Α΄ Εξάμηνο 2007 διακοπείσα δραστηριότητα. Μετά την από 06/07/2007 ανακοίνωση της Εταιρίας, περί μη τελικής συμφωνίας για συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο εκτός Ομίλου επενδυτή, η Hellas OnLine θα ενοποιείται ολικά από το 9μηνο του 2007.

  Σημαντική αύξηση στο Α΄ εξάμηνο του 2007 παρουσιάζουν οι πωλήσεις σχεδόν όλων των εταιριών-ομίλων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της INTRACOM Defense Electronics ανήλθαν στα Euro43,9 εκατ. (Euro38,8 εκατ. το 2006), του Ομίλου INTRAKAT στα Euro68 εκατ. (Euro37 εκατ. το 2006) και του Ομίλου INTRACOM ΙΤ Services στα Euro70,8 εκατ. (Euro63,8 εκατ. το 2006).

  Οι πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS International (Κύπρος) ανήλθαν στα Euro4,7 εκατ. και της μητρικής INTRACOM HOLDINGS στα Euro7 εκατ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΙNTRACOM HOLDINGS δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της θυγατρικής της Hellas OnLine, προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε μια σειρά στρατηγικών ενεργειών και σημαντικών επενδύσεων με στόχο την ανάδειξη της εταιρίας στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η αποκλειστική εμπορική συνεργασία με τη Vodafone, η ανάληψη των έργων για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας από την ΚτΠ, καθώς και οι εξαγορές των Αττικών Τηλεπικοινωνιών και της Teledome αναμένεται να προσδώσουν σημαντική αξία τόσο στην Hellas OnLine όσο και στην INTRACOM HOLDINGS.

  ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007:
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Οικονομικά Μεγέθη A΄ εξαμήνου 2007 (εκατ. Euro):
  ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS:
  Πωλήσεις - Συνεχιζόμενες: 182,9 / Διακοπείσες: 17,2 / Σύνολο: 200,1.
  Κέρδη/Ζημιές προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBIDTA) - Συνεχιζόμενες: 9,7 / Διακοπείσες: -7,0 / Σύνολο: 2,7.
  Κέρδη/Ζημιές προ τόκων, φόρων (EBIT) - Συνεχιζόμενες: 2,6 / Διακοπείσες: - 9,6 / Σύνολο:- 7,0.
  Κέρδη/Ζημιές προ φόρων (EBT) - Συνεχιζόμενες: 2,9 / Διακοπείσες: -11,0 / Σύνολο: -8,1.
  Φόροι - Συνεχιζόμενες: -3,7 / Διακοπείσες: 3,0 / Σύνολο: -0,7.
  Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους - Συνεχιζόμενες: -0,8 / Διακοπείσες: -8,0 / Σύνολο: -8,8.

  Τα αποτελέσματα των εταιριών του Ομίλου για το Α΄ εξάμηνο του 2007 έχουν ως εξής:
  ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ προ φόρων (σε εκατ. Euro):

  ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS:

  Εταιρίες – Όμιλοι:

  INTRACOM HOLDINGS (Μητρική) - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 7,0 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 13,3 / Κ.Π.Φ H1 2007: 2,8 / Κ.Π.Φ H1 2006: 15,7* (*Περιλαμβάνει κεφαλαιακό κέρδος Euro12,0 εκατ. από την πώληση του ποσοστού στην εταιρία Forthnet Α.Ε.).

  INTRACOM DEFENSE - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 43,9 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 38,8 / Κ.Π.Φ H1 2007: 2,9 / Κ.Π.Φ H1 2006: 2,1.

  ΟΜΙΛΟΣ HELLAS ON LINE - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 17,2 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 15,9 / Κ.Π.Φ H1 2007: -13,2 / Κ.Π.Φ H1 2006: -4,2.

  ΟΜΙΛΟΣ INTRAKAT - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 68,0 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 37,9 / Κ.Π.Φ H1 2007: 0,6 / Κ.Π.Φ H1 2006: -1,5.

  ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM ΙΤ SERVICES - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 70,8 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 63,8 / Κ.Π.Φ H1 2007: -0,5 / Κ.Π.Φ H1 2006: -0,8.
   
  ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM TELECOM (Καθαρή Θέση - 49% Αποτελεσμάτων) - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 140,9 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 169,5 / Κ.Π.Φ H1 2007: 0,3 / Κ.Π.Φ H1 2006: 1,3.ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL (Kύπρος) - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 4,7 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 7,2 / Κ.Π.Φ H1 2007: -1,4 / Κ.Π.Φ H1 2006: -0,5.

  Μείον Ενδοεταιρικές συναλλαγές - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: -11,5 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: -14,9 / Κ.Π.Φ H1 2007: -1,7 /Κ.Π.Φ H1 2006: -2,4.ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2007: 182,9 / ΠΩΛΗΣΕΙΣ H1 2006: 146,1 /Κ.Π.Φ H1 2007: 2,9 / K.Π.Φ H1 2006: 13,9 * (*Περιλαμβάνει κεφαλαιακό κέρδος Euro12,0 εκατ. από την πώληση τουποσοστού στην εταιρία Forthnet Α.Ε.).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ