Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Ιουλ-2020 16:58

  Pasal: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η εταιρία "PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" (η "Εταιρία"), σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, ανακοινώνει, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε την 15.07.2020, ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη και τιμή διάθεσης €0,67 ανά μετοχή, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 02.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και της από 25.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ποσού €10.028.517,12, και της έναρξης διαπραγμάτευσης των 14.967.936 νέων μετοχών στην "Κατηγορία Επιτήρησης" της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α, έχουν επέλθει την 15.07.2020 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών) οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρίας:

  * Το ποσοστό των άμεσων και έμμεσων (μέσω της εταιρίας "SATO ΑΝΩΝΥΜΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ")
  δικαιωμάτων ψήφου του κ. Γεώργιου Θεοδωρίδη μειώθηκε από 33,64% σε ποσοστό χαμηλότερο του 5% λόγω μη άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης.

  * Το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωτηρίου Θεοδωρίδη μειώθηκε από 29,52% σε ποσοστό χαμηλότερο του 5% λόγω μη άσκησης των αναλογούντων δικαιωμάτων προτίμησης.

  * Η εταιρία Sterner Stenhus Greece AB, η οποία ελέγχεται από την εταιρία Sterner
  Stenhus Holding AB, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Ηλία Γεωργιάδη, απέκτησε ποσοστό 87,64% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ήτοι 14.758.360 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές. 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ