Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Απρ-2019 18:17

  Space Hellas: Πρόσθετα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μετά από την με ημερομηνία 21-04-2019 αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 8,4809% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία και κοινοποιήθηκε στην εταιρεία την 22-04-2019, στην ημερήσια διάταξη της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312, 1ος όροφος) την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 μμ, προστίθενται και τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

  "Πρώτο πρόσθετο θέμα: Εκλογή και έτερης Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Δεύτερο πρόσθετο θέμα:  Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Τρίτο πρόσθετο θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, αποτελουμένης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Τέταρτο πρόσθετο θέμα: Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών (split) από 6.456.530 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 25.826.120 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία αντικατάστασης 4 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,08 Ευρώ σε 0,27 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου (5) του Καταστατικού.".

  Τα ανωτέρω πρόσθετα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και σχέδιο αποφάσεων για το κάθε πρόσθετο θέμα αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.space.gr. και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων αρ. 312, Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τηλ. +30 210 65 04 172) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

    

   

  Αγία Παρασκευή, 23 Απριλίου 2019

  Για την εταιρεία

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων