Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2018 14:40

  Mediterra: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

  της 07ης Ιουνίου 2018

   

              Η ανώνυμη εταιρεία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2018, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

  ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2018 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή  κο Γιώγο Δημήτριο με αριθμό ΣΟΕΛ 27901 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Γκιπάλη Γεώργιο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20341, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λοιπά θέματα –Ανακοινώσεις

  Δεν λήφθηκε απόφαση

  MEDITERRA AE_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 07ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ