Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 10-Ιουν-2016 19:05

  Mediterra: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η ανώνυμη εταιρεία "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουνίου 2016, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

  ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.549.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.549.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.549.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.549.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2016.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.549.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.549.540 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2016 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Βανόπουλο Γεώργιο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20671 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον  κ. Γιώγο Δημήτριο με αριθμό ΣΟΕΛ 27901, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

  Δεν λήφθηκε απόφαση

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ