Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 29-Νοε-2006 18:08

  Ιντρακάτ: Αποτελέσματα 9μήνου 2006 με βάση τα ΔΠΧΠ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο Όμιλος INTRAKAT για το εννεάμηνο 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων το εννεάμηνο του 2006 διαμορφώθηκε σε Euro 65,8 εκατ. έναντι Euro 27,4 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Σημειώνεται, ότι τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, διότι στο εννεάμηνο του 2005 δεν περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μεταλλικών κατασκευών INTRAMET, η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την INTRAKAT στο τέλος της χρήσης 2005. Εάν στις πωλήσεις εννεαμήνου του 2005 του Ομίλου INTRAKAT προστεθεί και ο κύκλος εργασιών της INTRAMET ύψους Euro 13,5 εκατ., η αύξηση που παρουσιάζεται είναι της τάξεως του 60,9%.

  Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο 2006, αποδίδεται στις επιτυχημένες προσπάθειες της Διοίκησης της INTRAKAT για τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου Ομίλου, ο οποίος διεκδικεί και αναλαμβάνει πολυσύνθετα έργα υποδομής και υψηλής τεχνολογίας.

  Τα μικτά κέρδη του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2006 σε Euro 3,9 εκατ. έναντι Euro 4,8 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 6% έναντι 17,4% στο εννεάμηνο του 2005. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της INTRAMET στον Όμιλο INTRAKAT, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, τα οποία μακροχρόνια θα βελτιωθούν.

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων εμφάνισαν ζημιές ύψους Euro 1,5 εκατ. έναντι ζημιών ύψους Euro 74 χιλ. το εννεάμηνο του 2005, γεγονός το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγω στα αυξημένα έξοδα διείσδυσης του Ομίλου σε νέες δραστηριότητες και νέες γεωγραφικές αγορές.

  Τα ανωτέρω γεγονότα επηρέασαν αντίστοιχα και τα υπόλοιπα μεγέθη αποτελεσμάτων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε ζημιές Euro 3,7 εκατ. έναντι ζημιών 727 χιλ. το εννεάμηνο του 2005, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2006 σε ζημιές ύψους Euro 2,2 εκατ. έναντι ζημιών Euro 112 χιλ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

  Στις διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται αυτές της θυγατρικής "INTRALBAN SHA" και της κατεχόμενης προς πώληση "AETHERAS ENERGY" οι οποίες πωλήθηκαν την 5/6/2006 και 6/4/2006 αντίστοιχα.

  O κύκλος εργασιών των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2006 σε Euro 1,4 εκατ. έναντι Euro 3,6 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε Euro 565 χιλ. έναντι Euro 1,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2005. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκαν σε Euro 881 χιλ. έναντι Euro 1,1 εκατ το εννεάμηνο του 2005 και τα κέρδη μετά από φόρους σε Euro 808 χιλ. έναντι Euro 798 χιλ.

  Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους Euro 2 εκατ. έναντι κερδών Euro 701 χιλ. το εννεάμηνο του 2005.

  Σε ότι αφορά τα μεγέθη της μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο του 2006 σε Euro 50,5 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Euro 599 χιλ.

  Σχετικά με την INTRAKAT


  Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Από τον Νοέμβριο 1999 κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης ΜΕΕΠ, το Νοέμβριο 2001 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώ το 2005 προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της INTRAMET (εταιρεία μεταλλικών κατασκευών). Η INTRAKAT διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς των κατασκευών τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και τηλεπικοινωνιακών έργων υποδομής. Tα τελευταία 20 χρόνια υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν: οικοδομικά έργα, έργα υποδομής, έργα υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα, Η/Μ εγκαταστάσεις, μεταλλικές κατασκευές, έργα διανομής φυσικού αερίου και έργα περιβάλλοντος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος INTRAKAT απασχολεί 620 άτομα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ