Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 13-Ιαν-2023 12:41

  Στο επίκεντρο η σωστή διαχείριση όλων των εφαρµογών και εργαλείων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αυτό που έλειπε από την πολύπλοκη µηχανή λειτουργικής άµυνας ενός οργανισµού ήταν η σωστή διαχείριση όλων των εφαρµογών και εργαλείων, έτσι ώστε να µπορεί να αντιµετωπιστεί η ραγδαία ανάπτυξη των κυβερνοεπιθέσεων και η δραµατική αύξηση του κόστους που σχετίζονται µε αυτές. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι σε θέση ένας οργανισµός να διαθέτει έναν µηχανισµό που να διαχειρίζεται τον ταχέως εξελισσόµενο τοµέα της τεχνολογίας, τους περιορισµένους προϋπολογισµούς και το χάσµα των δεξιοτήτων που υπάρχει στην κυβερνοασφάλεια.

  Ο Σωτήρης Ιωάννου, επικεφαλής της Spectrum, µας αναλύει τις υπηρεσίες της εταιρείας, παροχέα υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας (MSSP), θυγατρικής της GCC, καθώς και το πώς µπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από αυτήν.

  Η Spectrum αποτελεί εγκεκριµένο προµηθευτή για το σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού "Ελλάδα 2.0"; 

  Η Spectrum δηµιουργήθηκε ως απάντηση στις καθηµερινές και ολοένα αυξανόµενες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι συνεργάτες και οι πελάτες µας στη διαχείριση του ρίσκου (Cyber Risk), µε σκοπό να διατηρήσουν ένα σωστό επίπεδο ασφάλειας στον οργανισµό τους. Οι στόχοι της Spectrum είναι να παρέχει τα απαιτούµενα εργαλεία, τις εξειδικευµένες γνώσεις και τις κατάλληλες υπηρεσίες που επιτρέπουν στους οργανισµούς να κατανοήσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και να προστατευθούν απ’ αυτές.

  Ως προέκταση του στόχου µας και προκειµένου να βοηθήσουµε τους ελληνικούς οργανισµούς να καταπολεµήσουν τις κυβερνοαπειλές, οι υπηρεσίες της Spectrum έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0". Θεωρώ ότι είναι µια σπουδαία πρωτοβουλία, που θα βοηθήσει τους οργανισµούς –ανεξαρτήτως µεγέθους– να δηµιουργήσουν µια ανθεκτική υποδοµή και να βελτιώσουν την κατάσταση της ασφάλειάς τους.

  Τι είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλείας (MSSP) και πώς ενσωµατώνονται στην πλατφόρµα της Spectrum; 

  Οι υπηρεσίες διαχείρισης ασφαλείας (MSSP) επιτρέπουν στην επιχείρηση να αναθέσει σε εξωτερικό εξειδικευµένο πάροχο τις λειτουργίες ασφαλείας της, και συγκεκριµένα στην εταιρεία µας. Η Spectrum αναλαµβάνει την προστασία των λειτουργιών της, παρέχοντας ολοκληρωµένη κεντρική παρακολούθηση, εντοπισµό, ανάλυση και άµεση απόκριση σε πιθανές κυβερνοεπιθέσεις στο σύνολο της υποδοµής ΙΤ. Η Spectrum βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται εκ των προτέρων στις απειλές, παρέχει υψηλή απόδοση επένδυσης, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και βελτιώνει τυχόν προβλήµατα σε θέµατα ασφαλείας.

  Οι υπηρεσίες της Spectrum ανταποκρίνονται στις ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το µέγεθος και τον τοµέα δραστηριότητάς της, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης, του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, του Δηµοσίου, του κατασκευαστικού τοµέα, της ναυτιλίας, της ενέργειας, του λιανικού εµπορίου, των τηλεπικοινωνιών και άλλων, αλλάζοντας έτσι τη δοµή των τµηµάτων µηχανογράφησής τους σε διαχειριζόµενες υπηρεσίες ασφαλείας.

  Πώς βελτιώνει η Spectrum τα θέµατα κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων;

  Για να κατανοήσουµε ποιες ανάγκες καλείται να καλύψει η Spectrum και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των προσφερόµενων υπηρεσιών, πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε την τρέχουσα κατάσταση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ας ξεκινήσουµε από το µεγαλύτερο θέµα στην κυβερνοασφάλεια, που είναι η στελέχωση ή, για να το εκφράσω ακριβέστερα, η υποστελέχωση των τµηµάτων. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα υποστελεχωµένα τµήµατα καλούνται να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία, να τα ενσωµατώσουν, να τα προσαρµόσουν και ταυτόχρονα να τα αξιοποιήσουν σωστά, µε σκοπό την προστασία του οργανισµού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ταυτόχρονα, σε παγκόσµιο επίπεδο παρατηρείται ένας αυξανόµενος ρυθµός εξελιγµένων (sophisticated) επιθέσεων. Κάθε οργανισµός αποτελεί πλέον στόχο, µε χρηµατικό κίνητρο κυρίως και όχι µόνο.

  Σε αυτό το σηµείο αξίζει να παρατηρήσουµε το εξής οξύµωρο: Η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελµατιών κυβερνοασφάλειας (περίπου 70%) αναφέρουν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να εκπαιδευτούν κατάλληλα στις νέες τεχνολογίες. Αυτό οδηγεί µια επένδυση ως προς την κυβερνοασφάλεια σε απογοητευτική απόδοση (Low ROI), έτσι δεν εξασφαλίζουν επαρκείς επενδύσεις από τις διοικήσεις των εταιρειών τους. Ως εκ τούτου, ενώ οι οµάδες του ΙΤ αγωνίζονται να παρέχουν επιχειρηµατική καινοτοµία και πραγµατική αξία, ταυτόχρονα διαθέτουν περιορισµένους προϋπολογισµούς. Να σηµειώσουµε ότι η συντριπτική πλειονότητα των οργανισµών αναφέρουν ότι το µεγαλύτερο τεχνολογικό έργο που θα αναλάβουν µέσα στα επόµενα 5 χρόνια θα αφορά την κυβερνοασφάλεια.

  Η σύγκρουση αυτή µεταξύ των επιχειρησιακών και επιχειρηµατικών λειτουργιών των οργανισµών παραπέµπει σε έναν από τους µεγαλύτερους κινδύνους που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Εάν εξετάσουµε επιτυχηµένα περιστατικά επιθέσεων, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η επιτυχία τους οφειλόταν κυρίως σε ανεπαρκείς δεξιότητες ασφαλείας, λανθασµένη χρήση των διατιθέµενων εργαλείων και τελικά στην αδυναµία ολιστικής παρακολούθησης των πληροφοριακών συστηµάτων.

  Σε αυτό ακριβώς το σηµείο είναι που η Spectrum µπορεί να βοηθήσει τους οργανισµούς! Πώς; Παρέχοντας µια οµάδα εξειδικευµένων µηχανικών ασφάλειας, οι οποίοι υποστηρίζονται από µια πανίσχυρη "ασπίδα" υπηρεσιών, που στοχεύουν στον µετριασµό του κινδύνου και ταυτόχρονα υποστηρίζουν τις οµάδες IT των πελατών στην προσπάθεια που κάνουν, µε στόχο να παρέχουν πραγµατική αξία και καινοτοµία στον εκάστοτε οργανισµό.

  Τι θα λέγατε ως κεντρική ιδέα στα στελέχη και τους έχοντες την ευθύνη ως προς τις υπηρεσίες της Spectrum;

  Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, αλλά και οι ρυθµιστικές αρχές µε τη σχετική νοµοθεσία απαιτούν από τις επιχειρήσεις να είναι ασφαλείς και να διαθέτουν τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται τόσο η επιχείρηση όσο και τα περιουσιακά της στοιχεία. Όπως ανέφερα και παραπάνω, οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια θα προκαλέσει απώλεια της επιχειρηµατικής αξιοπιστίας, προκαλώντας τεράστια ίσως και ανεπανόρθωτη ζηµιά σε φήµη, χρόνο και χρήµα. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες της Spectrum "θωρακίζουν" την επιχείρηση, βοηθώντας τη να εντοπίσει οποιαδήποτε τρωτά σηµεία στην υποδοµή της, στην υφιστάµενη πολιτική ασφαλείας της, και το επιτυγχάνει αυτό µέσω της αξιολόγησης κινδύνου, επιτρέποντας στους ιθύνοντες να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες µας, η έµφυτη ικανότητα και η κουλτούρα µας να συµπεριφερόµαστε ως προέκταση του IT στον τοµέα της ασφάλειας των οργανισµών, παρέχοντας τεχνογνωσία και µια δεξαµενή πόρων όπου απαιτείται, είναι πραγµατικά µοναδικές στην αγορά.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Spectrum: https://www.spectrumxops.io

  pin

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  15:57 07/02

  AR Warehouse by ADAPTIT: Πώς η επαυξημένη πραγματικότητα μετατρέπει σε "έξυπνες" τις αποθήκες

  Οριστική λύση στα συχνά προβλήματα που εμφανίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, έρχεται πλέον να δώσει η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας.

  15:40 07/02

  Ο αλγόριθμος ChatGPT έδωσε εξετάσεις σε μάθημα του ΑΠΘ και πέρασε με βαθμολογία 8 στα 10

  Αν ο αλγόριθμος ChatGPΤ ήταν φοιτητής ή φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να διαλαλεί ότι πέρασε με πολύ καλή βαθμολογία (8 στα 10) το απαιτητικό...

  11:58 26/01

  Η Dell Technologies παρουσιάζει νέα εργαλεία συνεργατικότητας που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά

  Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας με καινοτομικά προϊόντα όπως την πρώτη οθόνη 6K στον κόσμο με IPS Black ή το πρώτο πληκτρολόγιο συνεργατικότητας με πιστοποίηση Zoom στον κόσμο.

  13:35 25/01

  ​​​​​​​Έρχονται τα ακουστικά με κόστος κάτω από 100€ που θα αλλάξουν τον ήχο στη ζωή μας

  Τα εξαιρετικά κομψά και stylish ακουστικά της HUAWEI, Freebuds 5i, έρχονται σε λίγες μέρες να μας συνεπάρουν στον ασυναγώνιστο ήχο τους και το μοναδικό τους design, με κόστος κάτω από 100€.

  09:21 25/01

  Παραμένει προβληματική η κατάταξη της Ελλάδας στις ευρυζωνικές συνδέσεις (93η θέση παγκοσμίως)

  Η Ελλάδα υπολείπεται χωρών όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Σερβία στις ευρυζωνικές συνδέσεις σταθερής.

  16:28 24/01

  Το Viber γίνεται υπερ-εφαρμογή με την προσθήκη νέων λειτουργιών

  Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν τα Εισερχόμενα Επιχειρήσεων και τον Εμπορικό Λογαριασμό με δυνατότητα αναζήτησης, που θα αποτελέσουν το επόμενο βήμα στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Viber να γίνει...

  11:30 19/01

  Οι Dell PowerEdge servers επόμενης γενιάς προσφέρουν προηγμένες επιδόσεις και ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό

  Oι νέοι Dell PowerEdge servers προσφέρουν υψηλότερες επιδόσεις, έως και 2,9 φορές για εφαρμογές όπως AI & Data Analytics.

  14:55 16/01

  Ξεπέρασε το 80% η κάλυψη του Cosmote 5G σε όλη την Ελλάδα

  Στο 90% ο στόχος πανελλαδικής πληθυσμιακής κάλυψης για το 2023.

  12:07 13/01

  20 χρόνια εµπειρίας, καινοτοµίας και εξειδίκευσης στην κυβερνοασφάλεια

  Με γραφεία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωµένο Βασίλειο, Σαουδική Αραβία και πελατολόγιο σε 35 χώρες.

  13:10 12/01

  Cyber Insurance: Οι εξελίξεις που φέρνει το 2023

  Οι απαιτήσεις Cyber Security από την πλευρά των ασφαλιστών θα αυξηθούν περαιτέρω µέσα στο 2023 και θα αυξάνονται συνεχώς, παράλληλα µε τις εξελίξεις που παρατηρούνται στο κυβερνοέγκληµα.

  13:05 12/01

  Η ψηφιακή εξέλιξη και η κυβερνοασφάλεια στην ατζέντα των εταιρειών για το 2023

  Κλειδί για τον αποκλεισµό µελλοντικών επιθέσεων είναι η πρόληψη των απειλών σε πραγµατικό χρόνο, προτού προλάβουν να διεισδύσουν στο δίκτυο.

  13:00 12/01

  Η κυβερνοασφάλεια διδάσκεται

  Η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι το κλειδί για µια ψηφιακά ώριµη κοινωνία.

  12:43 12/01

  Cybersecurity: Το 2023 αναµένονται νέες απειλές, καθώς το έγκληµα στον κυβερνοχώρο διευρύνεται

  Η ενοποίηση και η ενσωµάτωση των λύσεων σε µια ενιαiα πλατφoρµα κυβερνοασφάλειας είναι ζωτικής σηµασίας.