Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 08-Ιουν-2023 00:05

  Φοροαπόψεις 08/06/2023

  Φοροαπόψεις 08/06/2023
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.


  * Τέλος διαφήμισης και έκπτωση δαπάνης: Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.

  Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.

  Επίσης, η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

  Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:
  - η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
  - η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
  - η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων,
  - εκδηλώσεις - εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήματος.

  Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφημιζόμενο, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η καταβολή πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου). 

  Ως δαπάνη διαφήμισης για τις διαφημίσεις της παρούσας κατηγορίας είναι το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

  * Ασφάλιστρα για εργαζόμενους και παροχή σε είδος: Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος ως μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η διάταξη αυτή ως ειδικότερη υπερισχύει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ (παροχή σε είδος – "οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό".).

  * Χορηγία προς αθλητή έναντι ανταλλάγματος (διαφήμιση): Αν η χορηγία η οποία νοείται ως η οικονομική παροχή προς το σκοπό κάλυψης δαπανών των δραστηριοτήτων του δέκτη και με την οποία   υποκρύπτεται αντάλλαγμα (π.χ. διαφήμιση), δεν θεωρείται ως δωρεά, αλλά ως σύμβαση αμοφτεροβαρής η οποία ξεφεύγει από το δωροληπτικό χαρακτήρα.  

  Η σχετική δαπάνη, εφόσον είναι εμφανώς παραγωγική λόγω της διαφήμισης της εταιρείας, (π.χ. μέσω λογοτύπου στην φανέλα του αθλητή) καταρχήν πληροί τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και της ΠΟΛ. 1113/2015 εγκυκλίου διαταγής και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.


  Δημοφιλή ερωτήματα

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 της με αριθμό ΠΟΛ. 1006/31.12.2013 εγκυκλίου διαταγής, ορίζεται ότι η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων χρεών ή της μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.


  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την επιμέλεια του Γεωργίου Δαλιάνη
  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ