Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Ιουν-2023 07:30

  Ειδοποιητήρια σε χιλιάδες μεγάλους οφειλέτες του δημοσίου

  Εντατικοποίηση στις ρυθμίσεις δανείων από τις τράπεζες
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Προκόπη Χατζηνικολάου

  Δεκάδες χιλιάδες ειδοποιητήρια αναμένεται να αποστείλει το προσεχές διάστημα τόσο η φορολογική διοίκηση όσο και το ΚΕΑΟ στους οφειλέτες του Δημοσίου και των ταμείων προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Όσοι δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους ή δεν προσφύγουν στα δικαστήρια, θα δουν το όνομα τους στη λίστα με τους μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου.

  Όσοι λοιπόν δεν ενταχθούν σε κάποια από τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα σε ταμεία και εφορία θα δουν τα ονόματα τους να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, εφόσον έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Η πρώτη φορά που δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία των οφειλετών έγινε το 2017 ενώ η διαδικασία πάγωσε το 2020 εξαιτίας της πανδημίας. Ωστόσο, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, η σχετική λίστα δεν δημοσιοποιήθηκε και το 2022. Το πιθανότερο είναι η ΑΑΔΕ να περιμένει τη νέα κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση της λίστας.

  Στις εν λόγω καταστάσεις που θα δημοσιοποιηθούν περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης. Αντίστοιχα ισχύουν και για τους οφειλέτες της εφορίας.

  Ωστόσο, από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής.

  Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

  - οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

  - οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

  - οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

  - οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

  - οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

  Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη να έχουν ξεπεράσει τα 114 δισ. ευρώ οι εντολές της φορολογικής διοίκησης προς τον ελεγκτικό μηχανισμό είναι η άμεση διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου λαμβάνοντας μέτρα όπως κατασχέσεις κινητών αξιών και ακινήτων αλλά και πλειστηριασμούς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία όσοι χρωστούν στο δημόσιο και δεν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους είναι αντιμέτωποι με τα ανωτέρω μέτρα. Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς:

   1. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

  Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση, μπορεί να ληφθούν α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου, β) κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

  2. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

  Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης, ή εάν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

  3. Πότε υποχρεούται ο προϊστάμενος της εφορίας να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;

  Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά από την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο σε 4 μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ως άνω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της εφορίας.

  4. Υποβάλλεται αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και από ποιόν;

  Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των 100.000 ευρώ, προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

  5. Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής;

  Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, έως την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

  6.  Μπορεί να κριθεί ατιμώρητη από την αρμόδια εισαγγελική αρχή η πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο;

  Ναι, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

  7. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

  Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και έως του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ