Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 30-Μαϊ-2022 08:13

  Ποιοι και πώς θα ελεγχθούν για την επιστρεπτέα

  επιστρεπτέα-προκαταβολή
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Προκόπη Χατζηνικολάου

  Τον έλεγχο των επιχειρήσεων που έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές προβλέπουν οι αποφάσεις που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες σε όσες εξ αυτών διαπιστωθούν παραβιάσεις στους όρους θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά που έλαβαν και μάλιστα εντόκως.

  Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) θα αποδείξουν ποιες επιχειρήσεις διατήρησαν το προσωπικό όπως προέβλεπε κάθε ένας από τους επτά κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

  Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που είχαν λάβει το κρατικό δάνειο στην πρώτο κύκλο θα έπρεπε έως την 31η Οκτωβρίου 2020 να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

  Σε κάθε κύκλο υπήρχε διαφορετική ημερομηνία για τη διατήρηση του προσωπικού. Όμως όσες συμμετείχαν σε περισσότερους κύκλους για παράδειγμα έως και τον έβδομο υποχρεούνταν από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

  Σημειώνεται ότι εξαιρούνται από τον έλεγχο του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

  Στις περιπτώσεις λοιπόν που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι ανωτέρω όροι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιστρέψουν στο ακέραιο το ποσό που έλαβαν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές χωρίς δηλαδή τις μειώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

  Οι οδηγίες στον ελεγκτικό μηχανισμό

  α) γίνεται άμεσα απαιτητό το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της απόφασης για τη διατήρηση του προσωπικού

  β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:

  - Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

  β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

  Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι επιχειρήσεις χάνουν την έκπτωση 15% στην εφάπαξ καταβολή.

  Η ΑΑΔΕ υπολογίζει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το επιστρεπτέο ποσό και αποστέλλει, στη αρμόδια διεύθυνση, λίστα με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή νομικού προσώπου) και κατ' ελάχιστον ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος και το επιστρεπτέο ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

  - Αμέσως μετά εκδίδεται τίτλος για την είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού.

  -Μετά την καταχώριση του χρέους η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e- Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ ("myAADE").

  - Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δεν επιτρέπεται η υπαγωγή αυτών σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ