Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Μαϊ-2022 00:05

  Φοροαπόψεις 19/05/2022

  Φοροαπόψεις 19/05/2022
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

  * Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης διάταξης: Εκδόθηκε η Εγκύκλιος Ε 2042/2022 με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ΄αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας".

  Με την υπ΄ αρ. 2319/2021 Απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε επί προδικαστικού ερωτήματος, κρίθηκε ότι η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης έχει πεδίο εφαρμογής και επί του κατά περίπτωση προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου για την παράβαση λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, επιβάλλεται, εφόσον είναι ευμενέστερο, το πρόστιμο της περ. ε΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, ήτοι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος/χρήση κατά το οποίο/την οποία διαπιστώνεται η τέλεση τέτοιων παραβάσεων (ήτοι: ένα πρόστιμο ανά χρήση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εικονικών ή πλαστών ή νοθευμένων στοιχείων ή του πλήθους των καταχωρίσεων στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, βλ. σχετικά και την ΠΟΛ. 1252/2015), υπό την προϋπόθεση ότι η τέλεση ανάγεται έως και την 16.10.2015. Για τη διαπίστωση του ευνοϊκότερου ή μη χαρακτήρα της κύρωσης αυτής, θα πρέπει να προηγείται σε κάθε περίπτωση σύγκριση με την κύρωση που απειλείται από την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, των διατάξεων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015. 

  Για παραβάσεις που διαπράττονται από την 17.10.2015 και εντεύθεν δεν επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο.

  * Πολιτική κατά της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων: Ήδη έχουν αρχίσει να αποστέλλονται επιστολές από τις αρμόδιες ΔΟΥ προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα για την πρόληψη της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων.

  Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ χορηγείται στους υπόχρεους προθεσμία έξι μηνών, ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

  Συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί η Ε.2014/18/02/2022 εγκύκλιος που τροποποιεί την ΠΟΛ.1204/2018 ως εξής: "Στα  υπόχρεα  πρόσωπα  που  παραβαίνουν  τις  υποχρεώσεις  τους  από  τις  διατάξεις  του Ν.4557/2018,  επιβάλλεται  με  απόφαση  των  αρμόδιων  εποπτικών  αρχών,  σωρευτικά  ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτές, εντός τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παρούσα σε περίοδο έξι (6) μηνών από την παραλαβή της Απόφασης λήψης διορθωτικών μέτρων, για τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα (…)"

  * Έκπτωση φόρου δωρεάς κινητής περιουσίας που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή: Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φορολογίας Δωρεών, Γονικών παροχών και κληρονομιών, η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή περιουσία αλλοδαπού υπηκόου, που δωρίζεται σε ημεδαπό, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κώδικα. Από τον φόρο που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32. 

  Ως φόρος που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή, λογίζεται εκείνος ο οποίος βαρύνει τον δωρεοδόχο για την περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και φορολογείται στην Ελλάδα και καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε υπέρ του αλλοδαπού κράτους.

  Συνήθη Ερωτήματα

  Δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, δηλαδή για κατοίκους εξωτερικού που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα υπαγόμενοι στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 5Γ, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας ή του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.

  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ