Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 07-Οκτ-2021 00:08

  Φοροαπόψεις 07/10/2021

  Φοροαπόψεις 07/10/2021
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

   

  * Δικαίωση συνταξιούχων για παραγεγραμμένους φόρους: Η Δ.Ε.Δ. δικαιώνει δεκάδες συνταξιούχους στους οποίους η φορολογική διοίκηση είχε εκδώσει πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου τον Δεκέμβριο του 2019 για μη δηλωθέντα αναδρομικά που αφορούσαν το έτος 2013, τα οποία έπρεπε να είχαν δηλώσει με τροποποιητικές δηλώσεις εντός του έτους 2014. Στις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση έχει κοινοποιήσει τις πράξεις αυτές εντός του έτους 2020, η Δ.Ε.Δ. κρίνει με πρόσφατες αποφάσεις της ότι έχει επέλθει η παραγραφή και ακυρώνει τις σχετικές πράξεις διοικητικού προσδιορισμού δικαιώνοντας έτσι τους συνταξιούχους.

  Στις αποφάσεις της η ΔΕΔ αξιοποιεί το σκεπτικό της υπ' αρ. 616/2021 απόφασης της Ολ. του Σ.τ.Ε., σύμφωνα με την οποία προκειμένου να μην παραγραφεί η αξίωση του Δημοσίου για βεβαίωση και επιβολή φόρου ή/και κύρωσης για παράβαση των σχετικών διατάξεων, πρέπει, εντός της θεσπιζόμενης προθεσμίας παραγραφής, όχι μόνον να εκδίδεται η καταλογιστική πράξη αλλά και να γίνεται κοινοποίηση αυτής στο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου χωρεί ο καταλογισμός. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η τήρηση της προθεσμίας της παραγραφής, μετά την πάροδο της οποίας δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση και επιβολή φόρου ή/και κύρωσης για παράβαση των σχετικών διατάξεων, συναρτάται προς γεγονός άγνωστο στον διοικούμενο και επέρχεται πριν από την κοινοποίηση της πράξης σ' αυτόν ή έστω την εκ μέρους του γνώση αυτής κατά παράβαση των επιταγών της αρχής της φανερής δράσης της Διοίκησης.

  Επειδή, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι βεβαιώσεις αποδοχών για τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν οι συνταξιούχοι αναρτήθηκαν το έτος 2014, με τη βεβαίωση αποδοχών της περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013 και οι συνταξιούχοι είχαν υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι την 31/12/2014 η δε παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου λήγει εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, ήτοι την 31η/12/2019, οι περιπτώσεις όπου η Φορολογική Διοίκηση εξέδιδε τις πράξεις επιβολής φόρου μέχρι την 31.12.2019 αλλά κοινοποιούσε αυτές εντός 2020, οι σχετικές υποθέσεις κρίθηκε ότι έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

  Σημειώνουμε ότι προ της έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ είχαμε τοποθετηθεί ως προς το θέμα αυτό με το άρθρο μας με τίτλο "Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ" (Νοέμβριος 2020), μιας και το είχαμε αντιμετωπίσει σε αυτές τις υποθέσεις των συνταξιούχων που όψιμα πλέον δικαιώνονται.

  * Σύνταξη καταβαλλόμενη στη Γερμανία – τρόπος φορολόγησης: Με την υπ’ αριθ. 1721/2021 απόφαση της ΔΕΔ Αθήνας απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή με αντικείμενο την φορολόγηση σύνταξης που καταβάλλεται στην Γερμανία λόγω εργασίας σε ιδιωτική επιχείρηση, για την οποία κρίθηκε ότι αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης έχει η Ελλάδα.

  Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι ο συνταξιούχος, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, υπέβαλε, από κοινού με τη σύζυγό του δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, στην οποία δήλωσε στον κωδικό 659 "εισοδήματα που αποκτήσατε το 2014 τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση" το ποσό των 12.933,00 ευρώ.

  Προκειμένου το ποσό αυτό, το οποίο ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι αντιστοιχεί στο ποσό που εισέπραξε ο αποβιώσας σύζυγός της από το Φορέα Ασφάλισης Συντάξεων της Βάδης - Βυρτεμβέργης της Γερμανίας, να μη φορολογηθεί στην Ελλάδα έπρεπε να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά - σε επίσημη μετάφραση και επικυρωμένα κατά τα διεθνή νόμιμα - σχετικά με:

  i) τον φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη,
  ii) τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που αφορά η εν λόγω σύνταξη και
  iii) το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1128/2006, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι το ποσό που έλαβε από τη Γερμανία εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου XII της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας - Γερμανίας.

  Από το προσκομισθέν έγγραφο δεν αποδεικνύεται ότι τα ποσά της σύνταξης που έλαβε ο αποβιώσας σύζυγος της προσφεύγουσας κατά το φορολογικό έτος 2014 από το Κράτος της Γερμανίας φορολογούνται στη Γερμανία. Αντίθετα, με βάση τα στοιχεία που περιήλθαν στη φορολογική διοίκηση, συνταξιούχος έλαβε από το γερμανικό φορέα ασφάλισης συντάξεων το έτος 2014 σύνταξη που του χορηγήθηκε κατόπιν εργασίας του σε ιδιωτική επιχείρηση, καθαρού φορολογητέου ποσού 14.450,22 ευρώ. 

  Συνεπώς, για το ως άνω ποσό η Ελλάδα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, και δεδομένου ότι το ποσό αυτό δε δηλώθηκε, ως όφειλε, στον κωδικό 391 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, και κρίθηκε από την ΔΕΔ ότι ορθώς πραγματοποιήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης η νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προβλέπεται από τη Σύμβαση Ελλάδας - Γερμανίας. 

  Δημοφιλή ερωτήματα

  Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου ΑΕ σε είδος με αποτίμηση των εισφορών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιγράφει με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους. Αποτίμηση δεν απαιτείται, όμως, αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο υλοποίησης της μείωσης.

  Η επιστημονική ομάδα της ARTION
  Με την καθοδήγηση του κ. Γεωργίου Δαλιάνη

  Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι|+30 210 6009062| www.artion.gr).

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ