Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 17-Οκτ-2020 09:10

  Ασπίδα προστασίας για παλαιότερες οφειλές σε νέα στελέχη επιχειρήσεων

  Ασπίδα προστασίας για παλαιότερες οφειλές σε νέα στελέχη επιχειρήσεων
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Σπύρου Δημητρέλη

  Υπουργική απόφαση με την οποία θα εφαρμοστεί διάταξη νόμου του 2019 με την οποία ξεκαθαρίζεται το νομικό τοπίο αναφορικά με τις ευθύνες των στελεχών των επιχειρήσεων για οφειλές προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ετοιμάζουν τα υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας. Σε εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4646/2019 περιορίζεται δραστικά η παραπάνω ευθύνη για όσους αναλαμβάνουν τη διοίκηση επιχειρήσεων αναφορικά με φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη θητεία τους ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη θητεία τους αλλά χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

  Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών η συγκεκριμένη αλλαγή αποσκοπεί στο να γίνει προσέλκυση ικανών στελεχών για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Η προσέλκυση θα γίνει, όπως υποστηρίζουν, καθώς δεν θα υπάρχει ο φόβος να βρεθούν αντιμέτωποι με οφειλές που δεν τους αναλογούν.

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου ορίστηκε ότι οι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ντε φάκτο ασκούν τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των συγκεκριμένων νομικών προσώπων και οντοτήτων μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά (δηλαδή όλες) οι παρακάτω τρεις προϋποθέσεις: 

  1) Τα παραπάνω πρόσωπα είχαν μια από τις πιο πάνω ιδιότητες που αναφέρθηκαν είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου. 

  2) Οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των παραπάνω ιδιοτήτων με την επιφύλαξη των παρακάτω: α) Αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου αυτής νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων 1’ και 3’ κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. β) Σε περίπτωση που οι υπό την παράγραφο 1 φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων 1’ και 3’ κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση απωλέσθηκε. Για τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά, και 3) Οι οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των παραπάνω προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό την παράγραφο 1 πρόσωπα. Το ποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει υπααιτιότητα των διοικούνταν μπορεί να καθοριστεί, όπως ορίζει η σχετική διάταξη με απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. 

  Τα παραπάνω αφορούν οφειλές των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, κάθε παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται για αυτά.

  Αναδρομική ισχύς

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω περιοριστικοί όροι στη δυνατότητα του Δημοσίου να βεβαιώνει οφειλές σε βάρος των διοικούντων μιας επιχείρησης έχουν αναδρομική εφαρμογή από τη 12η Δεκεμβρίου 2019 και μετά. Έτσι, στην περίπτωση , που δεν πληροίται έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε είναι επιβεβλημένη η άρση τυχόν αναγκαστικών μέτρων (όπως είναι οι κατασχέσεις) που επιβλήθηκαν σε βάρος των διοικούντων φυσικών προσώπων που τελικώς δεν έχουν ευθύνη για τις ασφαλιστικές οφειλές και φορολογικές οφειλές των νομικών προσώπων που διοικούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. 

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την απαλλαγή από την ευθύνη όσων ήδη έχουν εμπλακεί, προβλέπεται ότι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, έως και την 31η/12/2020, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μάλιστα, η εν λόγω αίτηση μπορεί να γίνεται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή και για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατόπιν άσκησης ανακοπής κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

  Από αρμόδιες πηγές ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των εισπραχθέντων ποσών παρά μόνο στην περίπτωση όπου τα εν λόγω ποσά προήλθαν από κατάσχεση η οποία επιβλήθηκε εις βάρος του αιτούντα/διοικούντος φυσικού προσώπου κατά το χρονικό διάστημα από τη 12η/12/2019 και μετά, και εξοφλήθηκαν οφειλές εκτός της περιόδου ευθύνης του διοικούντα που άσκησε την προσφυγή ή υπέβαλε την αίτηση απαλλαγής του.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων